Gryfita roku - nowe szczecineckie wyróżnienie dla ludzi kultury

  • Redakcja TV Gawex
  • 2014-08-01 14:16:21
Gryfita roku - nowe szczecineckie wyróżnienie dla ludzi kultury
  • Foto: TV Gawex

Jak informuje Urząd Miasta Szczecinek corocznie, począwszy od tego roku 2014 przyznawane będzie wyróżnienie, dla najlepszych animatorów kultury, związanych z naszym miastem. Pierwszy tytuł "Gryfita Roku" zostanie zostanie oficjalnie wręczony 5 października, podczas Szczecineckiej Gali Kultury.

Szczecinecka Nagroda Kultury „Gryfita Szczecinecki” to wyróżnienie, które od 2014 roku przyznawane będzie lokalnym animatorom kultury oraz artystom związanym z naszym miastem.

Nagroda przyznawana będzie corocznie przez Burmistrza Szczecinka. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać na wniosek instytucji kultury, związków i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, szkół, jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres działania obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki, Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek, dyrektora Samorządowej Agencji Promocji i Kultury oraz osób fizycznych, mieszkańców Szczecinka.

„Gryfita Szczecinecki” przyznawany będzie w następujących kategoriach:

1. sztuki plastyczne,

2. twórczość literacka i upowszechnianie kultury,

3. muzyka i taniec,

4. film i teatr,

W imieniu Urzędu Miasta, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecinka do zgłaszania osób bądź instytucji, które w Państwa mniemaniu przyczyniły się do upowszechniania lokalnej kultury i artystycznej  promocji naszego miasta. Termin składania wniosków z nazwiskami poszczególnych kandydatów upływa 30 września 2014 roku.

Formularze nominacyjne można pobrać ze strony internetowej  UM szczecinek i po ich wypełnieniu można je przesłać pocztą bądź e-maliem na adres Urzędu Miasta z adnotacją: Szczecinecka Nagroda Kultury.

info: UM Szczecinek

e-mail: t.czuk@um.szczecinek.pl

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: