Odpady letników i bezpańskie psy, działania borneńskiej straży miejskiej

  • Eliza Świtling
  • 2014-07-28 10:57:34
Odpady letników i bezpańskie psy, działania borneńskiej straży miejskiej
  • Foto: TV Gawex

W okresie od 21.07.2014 r. do 27.07.2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej odbyli 4 służby własne i 5 służb z Policją. W w/w okresie pouczono 7 osób i ukarano w postępowaniu mandatowym 2 osoby.

W dniu 23.07. w godzinach popołudniowych strażnicy kontrolowali prędkość w m. Przyjezierze, a w godzinach przedpołudniowych strażnik uczestniczył w komisji Urzędu Miejskiego  ds. wycinki drzew.

W dniach 24 i 25.07. 2014r. strażnicy przeprowadzili kontrolę działek letniskowych w miejscowościach Dolne Silnowo, Dąbrowica i Krągi.. W trakcie tych kontroli zwracano szczególną uwagę na sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez osoby wypoczywające na tych działkach. W przeważającej większości letnicy mieli zawarte umowy na wywóz nieczystości z uprawnioną firmą lub byli wyposażeni w worki na odpady segregowane. W 3 przypadkach strażnicy pouczyli wypoczywających o obowiązku wyposażenia użytkowanej posesji w pojemniki do zbierania odpadów i wyznaczyli trzydniowe terminy na wypełnienie tego obowiązku. 

Patrole mieszane interweniowały kilkakrotnie w różnych miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo, w związku  ze zgłoszeniami przekazywanymi przez  dyż. KPP Szczecinek. Ponadto w wymienionym okresie strażnicy przekazali do schroniska dla zwierząt w Szczecinku dwa bezpańskie psy, które zostały porzucone w okolicznych miejscowościach.

info: SM Borne Sulinowo

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: