Wakacyjne obrady

  • Eliza Świtling
  • 2014-07-23 14:49:09
Wakacyjne obrady
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

W trybie nadzwyczajnym zwołana została dzisiejsza sesja Rady Powiatu w Szczecinku.

Przedmiotem obrad było 5 uchwał

- o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2016”;

- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014;

- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2033.

Z powodu błędu formalno-prawnego radni przyjęli uchwałę uchylającą uchwałę Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz określenia kierunku działań Zarządu Powiatu Szczecineckiego przy ustalaniu i zawieraniu umowy dzierżawy wymienionej nieruchomości, która przypomnijmy została podjęta 30 czerwca i dotyczyła budynku łączącego szpital z przychodnią.

Tym samym na dzisiejszej sesji, 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, radni ponownie przyjęli uchwałę w sprawie nieruchomości Powiatu.

info: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: