Nadzwyczajne obrady w Starostwie

  • Eliza Świtling
  • 2014-07-22 09:03:55
Nadzwyczajne obrady w Starostwie
  • Foto: TV Gawex

Choć sezon urlopowy w pełni, radni Rady Powiatu w Szczecinku zbiorą się na nadzwyczajnej sesji.

23 lipca obrady przebiegać będą według następującego porządku:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2016”;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014;
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2033;
4) uchylająca uchwałę Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz określenia kierunku działań Zarządu Powiatu Szczecineckiego przy ustalaniu i zawieraniu umowy dzierżawy wymienionej nieruchomości;
5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz określenia kierunku działań Zarządu Powiatu Szczecineckiego przy ustalaniu i zawieraniu umowy dzierżawy wymienionej nieruchomości.

4. Zamknięcie sesji. 

Początek obrad o godz. 13.00.

info: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: