Wyłudzenie pieniędzy na 1 mln zł. Prokuratura wniosła oskarżenie

  • Redakcja TV Gawex
  • 2014-07-15 17:51:26
Wyłudzenie pieniędzy na 1 mln zł. Prokuratura wniosła oskarżenie
  • Foto: arch.TV Gawex

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Szczecinku akty oskarżenia przeciwko trzydziestu czterem osobom, którym zarzucono wyłudzenie w okresie od dnia 20 października 2009 r. do dnia 16 czerwca 2010r. pieniędzy w łącznej kwocie 962 500 złotych i usiłowanie wyłudzenia pieniędzy w kwocie 25 000 zł, na szkodę banku mającego swój oddział w Szczecinku.

Akty oskarżenia skierowane przeciwko kolejnym czterem osobom dotyczyły przedłożenia nierzetelnych oświadczeń o dochodach w celu uzyskania kredytu. W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa zarzuty przedstawiono łącznie dziewięćdziesięciu dwóm osobom. Zarzuty te dotyczyły wyłudzenia pieniędzy w łącznej kwocie 1 178 734,21 zł i usiłowania wyłudzenia pieniędzy w łącznej kwocie 25 000 zł. Czterem podejrzanym przedstawiono jedynie zarzuty dotyczące przedłożenia nierzetelnych oświadczeń o dochodach w celu uzyskania kredytu. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów ustalono, iż dwie z osób, którym przedstawiono zarzuty, zajmowały się organizacją przedsięwzięcia, udzielając innym działającym wspólnie z nimi podejrzanym, informacji o możliwości uzyskania pieniędzy z banku, wypełniały nierzetelne pisemne oświadczenia o osiąganych przez nich dochodach, a także przekazywały im pieniądze, celem dokonania pierwszej wpłaty na rachunek bankowy. Jednej z tych osób zarzucono popełnienia łącznie 58 czynów, drugiej zaś popełnienie 54 czynów. Czyny te zakwalifikowano z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. - w odniesieniu do jednego z tych czynów w kwalifikacji prawnej przyjęto dodatkowo art. 270 § 1 k.k., w odniesieniu zaś do drugiego przyjęto, iż miał on formę usiłowania. Podejrzani działający wspólnie z tymi osobami, przedkładając w banku nierzetelne pisemne oświadczenie, lub też podrobione zaświadczenie o dochodach, wprowadzali w błąd osoby uprawnione do reprezentowania banku co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartych umów o kredyt odnawialny, w części przypadków również umów o wydanie i używanie karty kredytowej. Wpłacając w pierwszym etapie pieniądze na rachunek bankowy, następnie pieniądze te - zwykle w podwójnej wysokości – wypłacali z tego rachunku, korzystając przy tym z udzielonego im kredytu odnawialnego. Niejednokrotnie również wypłacali oni dodatkowe pieniądze z tytułu możliwości korzystania z karty kredytowej. Działając w ten sposób wyłudzili pieniądze w łącznej kwocie 615 000 złotych i usiłowali wyłudzić pieniądze w kwocie 15 000 złotych. W zakresie tym zarzuty przedstawiono łącznie 61 osobom. Czyny im zarzucane zakwalifikowano z art. 286 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. - w odniesieniu do jednego z tych czynów w kwalifikacji prawnej przyjęto dodatkowo art. 270 § 1 k.k., w odniesieniu zaś do drugiego przyjęto, iż miał on formę usiłowania. W toku prowadzonego śledztwa ustalono również, iż podobny proceder wyłudzenia pieniędzy z tego samego banku dotyczył kolejnych dwudziestu dziewięciu osób, które w okresie od dnia 20 października 2009 r. do dnia 30 września 2010r., przedłożyły w oddziale tego banku w Szczecinku i Kołobrzegu nierzetelne pisemne oświadczenia o dochodach, celem zawarcia umowy o kredyt, w części przypadków również o kartę kredytową. W zakresie tym czterem osobom przedstawiono zarzuty posłużenia się nierzetelnym pisemnym oświadczeniem w celu uzyskania kredytu z art. 297 § 1 k.k., jednej osobie zarzut wyłudzenia pieniędzy z art. 286 § 1 k.k., pozostałym zaś zarzuty zarówno posłużenia się nierzetelnym pisemnym oświadczeniem w celu uzyskania kredytu, jak i zarzuty wyłudzenia pieniędzy z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. – w jednym z tych przypadków czyn miał formę usiłowania. W odniesieniu do trzydziestu ośmiu osób Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Szczecinku akty oskarżenia. W odniesieniu do pozostałych podejrzanych, co do których nie zdołano ustalić miejsca ich pobytu na terenie kraju, zwykle z tego powodu, że są obywatelami innego państwa, wykonywane są czynności zmierzające do ustalenia miejsca ich pobytu, zaś śledztwo prowadzone w tym zakresie pozostaje zawieszone. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

 Info: Prokuratura Okręgowa w Koszalinie - Informacja Prasowa

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: