Wszystko co o wyborach wiedzieć powinieneś!

  • Eliza Świtling
  • 2014-07-15 09:05:35
Wszystko co o wyborach wiedzieć powinieneś!
  • Foto: UM Szczecinek

Choć oficjalnie premier jeszcze nie zarządził wyborów to już wiadomo, że odbędą się one 16 listopada br. PKW przedstawiła obecnie obowiązujące zasady i terminy zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także radnych gmin, powiatów i województw. Komisja wyjaśnia, że kandydat na wójta może kandydować w wyborach na wójta tylko w jednej gminie.

Kodeks wyborczy nie zakazuje natomiast jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta w tej samej lub innej gminie. Dopuszczalne jest także jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego województwa i na wójta. W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na radnego i na wójta, jego mandat radnego wygasa z mocy prawa. PKW przypomina, że kandydatem na wójta może być obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który: - najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, - jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski. Z przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika natomiast obowiązek zamieszkiwania na obszarze gminy, w której kandydat zostanie zgłoszony.

PKW zaznacza, że kandydata na wójta zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej nie później niż do godz. 24.00 w dniu 17 października 2014 r. Z kolei kandydatem na radnego może być osoba (obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim) mająca prawo wybierania w tych wyborach i która: - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, - stale zamieszkuje na obszarze gminy, w której kandyduje.

Z przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika natomiast obowiązek zamieszkiwania na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandydat zostanie zgłoszony; - jest wpisana do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej gminy. PKW wskazuje, że kandydat na radnego może jednocześnie kandydować w wyborach tylko do jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów.

Kodeks wyborczy nie zakazuje natomiast jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej samej lub innej gminie. W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na radnego i na wójta, jego mandat radnego wygasa z mocy prawa.

Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej nie później niż do godz. 24.00 w dniu 7 października 2014 r. Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie. Wyborcy udzielający poparcia nie muszą natomiast stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych.

Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, a udzielonego poparcia nie może wycofać. PKW zaznacza, że wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

Premier powinien to uczynić nie wcześniej niż na cztery miesiące i nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji rad, czyli między 21 lipca a 21 sierpnia.

inf: PAP

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: