Droga w Turowie przekazana do remontu

  • Eliza Świtling
  • 2014-07-10 10:17:16
Droga w Turowie przekazana do remontu
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Obecny stan drogi powiatowej nr 1293Z w Turowie przechodzi do przeszłości. Dziś (8 lipca) w obecności projektanta i kierownika robót, przedstawicieli Gminy Szczecinek, służb energetycznych, telekomunikacyjnych, wodnokanalizacyjnych, generalnego wykonawcy przebudowy drogi – Colas Sp.z.o.o. z Palędzia, Włodzimierz Fil Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku przekazał plac budowy.

Podczas spotkania w Turowie Włodzimierz Fil omówił wszystkie szczegóły dotyczące przebudowy oraz ustalił zakres współpracy. 

Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Turowo, jak również znacząco wpłynie na komfort użytkowania zarówno kierowców jak i pieszych. Zanim to nastąpi, korzystający z drogi i mieszkańcy Turowa, muszą uzbroić się w cierpliwość w związku z utrudnieniami, które wystąpią z powodu realizowanych prac. 

Przypomnijmy, w ramach zadania w Turowie wykonanych zostanie szereg robót - kanalizacja deszczowa wraz z montażem urządzeń podczyszczających, piaskownik i przepompownia wód deszczowych kanalizacji tłocznej od przepompowni do projektowanej kanalizacji deszczowej, wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych – wiążącej i ścieralnej, przebudowa skrzyżowań, przebudowa i budowa chodników i zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu, oświetlenia drogowego oraz zasilania przepompowni wód opadowych.

Inwestor zadba też o estetyzację inwestycji. Wykonane zostaną również zieleńce. Ponadto przy okazji służby energetyczne usuną napowietrzną instalację energetyczną i wykonają nowoczesną – podziemną.

Zakończenie robót planowane jest na 21 listopada br.

Przebudowa drogi powiatowej w Turowie to 3.266.839,19 zł. Środki na inwestycję pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Powiatu Szczecineckiego i Gminy Szczecinek.

info: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: