Absolutorium dla Wójta Gminy Szczecinek

  • Andrzej Nadolny
  • 2014-06-30 13:37:42
Absolutorium dla Wójta Gminy Szczecinek
  • Foto: an

Radni Gminy Wiejskiej Szczecinek 10 głosami ''za'' podjęli uchwałę, w której potwierdzili wykonanie budżetu gminy za 2013rok przez wójta Janusza Babińskiego.

W ostatni dzień czerwca zebrała się Rada Gminy Wiejskiej  Szczecinek. Radni obradowali nad 12 punktowym porządkiem  obrad. Obecnych na sesji było 11 spośród 15 radnych.  Z powodu zwolnienia z obrad sesji 1 radnego, do głosowania przystąpiło 10.  Niewątpliwie najważniejszym punktem tej sesji, było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok oraz udzielenie  wójtowi Januszowi Babińskiemu absolutorium za ubiegły rok. Niemniej istotne dla radnych jak również  zaproszonych na sesję sołtysów było sprawozdanie z  działalności Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, utworzenia samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki publicznej w Parsęcku.Obrady sesji trwały do godzin popołudniowych.  Jak powiedział przewodniczący Rady Gminy Wiejskiej Szczecinek Stanisław Zdunek,  była to ostatnia sesja przed wakacjami. Następne posiedzenie radnych odbędzie się po wakacjach  we wrześniu. 

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: