Z Mali na praktyki

  • Eliza Świtling
  • 2014-06-23 10:06:26
Z Mali na praktyki
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Od lat Zespół Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku współpracuje z Diopem Modibo, prezesem Malijskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Afrykańskiej, pełniącym także funkcje attache kulturalnego Republiki Mali. Jej pokłosiem są wizyty młodzieży z Mali, która dzięki przychylności Starosty Szczecineckiego i Dyrektora „rolniczaka”, podpatruje dobre praktyki związane z hodowlą zwierząt gospodarskich i uprawą roślin, nabywa nowe, niezwykle przydatne umiejętności.

W minionym tygodniu Diop Modibo już po raz szósty przyjechał do Szczecinka. Tym razem przywiózł ze sobą 3 studentów instytutu rolniczo-pasterskiego w Bamako, którzy zdobywają wiedzę i praktykę zawodową właśnie w obszarze rolnictwa. Do tej pory studenci odwiedzili kilka firm, m.in. SHiUZ. Planowany jest również wyjazd mężczyzn do gospodarstwa ekologicznego w Juchowie.

Młodzi Malijczycy wraz ze swoim opiekunem, odwiedzili również Starostwo Powiatowe w Szczecinku i spotkali się z Krzysztofem Lisem Starostą Szczecineckim, Markiem Kotschym Wicestarostą Szczecineckim, Katarzyną Oleś Dyrektorem Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Szczecinku. Podczas wizyty poznali kompetencje samorządu powiatowego oraz wyrazili swoje zadowolenie, że jako nieliczni, otrzymali wspaniałą szansę przyjazdu do europejskiego kraju, zdobycia wiedzy, poznania nowej kultury. Z rąk Starosty otrzymali też przydatne upominki – m.in. plecaki, koszulki z logo Powiatu Szczecineckiego, czapki z daszkiem. Natomiast Diop Modibo otrzymał figurkę w łowickim stroju, wartościową publikację w języku angielskim nt. Pomorza Zachodniego oraz płytę zespołu Swojacy z Sitna, z pięknym łowickim repertuarem.

W dowód wdzięczności Diop Modibo wręczył Staroście malijską figurkę – rękodzieło. W tym miejscu warto dodać, że prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Afrykańskiej przywiózł do Szczecinka wiele ręcznie wykonanych eksponatów. Rzeźby, które ukazują piękno kultury Czarnego Lądu, znajdują się w Zespole Szkół Nr 6. Wkrótce będą również udostępnione zwiedzającym szczecineckie Muzeum Regionalne.

info: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: