Droga w Turowie będzie jak nowa

  • Eliza Świtling
  • 2014-06-17 09:13:30
Droga w Turowie będzie jak nowa
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Każdego roku, mimo skromnego budżetu, Powiat Szczecinecki prowadzi prace remontowe zarządzanych przez siebie dróg. W 2014, licznych przedsięwzięć, największą inwestycją będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1293Z w Turowie.

Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis podpisał właśnie (16.06.2014) z generalnym wykonawcą – przedstawicielem firmy Colas Sp.z.o.o. z Palędzia umowę na wykonanie zadania, które znacząco poprawi komunikację mieszkańców tej i okolicznych miejscowości, na co dzień korzystających z drogi powiatowej. 

W ramach zadania wykonanych zostanie szereg robót - kanalizacja deszczowa wraz z montażem urządzeń podczyszczających, piaskownik i przepompownia wód deszczowych kanalizacji tłocznej od przepompowni do projektowanej kanalizacji deszczowej, wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych – wiążącej i ścieralnej, przebudowa skrzyżowań, przebudowa i budowa chodników i zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu, oświetlenia drogowego oraz zasilania przepompowni wód opadowych. 

Ponadto inwestor zadba o estetyzację inwestycji. Wykonane zostaną również zieleńce. 

Zakończenie robót planowane jest na 21 listopada br. 

Koszt przebudowy drogi powiatowej w Turowie to 3.266.839,19 zł. Środki na realizację inwestycji pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1.604.977 zł, budżetu Powiatu Szczecineckiego, Gminy Szczecinek.

info: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: