Szczecinecka misja na Białorusi

  • Eliza Świtling
  • 2014-06-16 09:32:43
Szczecinecka misja na Białorusi
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Poszukiwanie inwestora, wsparcie podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu szczecineckiego to jeden z priorytetów obecnej kadencji. W związku z tym Starosta Szczecinecki i jego Zastępca uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach biznesowych, targach, misjach gospodarczych lub je organizują.

W minionym tygodniu (9-12.06) Krzysztof Lis wraz z delegacją, na oficjalne zaproszenie Mieczysława Goj Przewodniczącego Smorgońskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, który przypomnijmy złożył wizytę w Szczecinku w styczniu tego roku, odwiedził Smorgoń, miasto położone w obwodzie grodzińskim, przy granicy z Litwą. 

W swoistej misji gospodarczej, obok Starosty, uczestniczyli samorządowcy - Dorota Chrzanowska Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczecinku, Marek Kotschy Wicestarosta Szczecinecki, ale przede wszystkim przedsiębiorcy: Marzena Nowacka właścicielka firmy Agrotnom, działającej w Szczecinku pod szyldem Grene, Sławomir Pawłowski Prezes CSI „Słowianka”, Leopold Pączka Prezes spółki „Opak” oraz Andrzej Bobrycki Prezes ZBM „Madrew”.

Podczas wizyty delegacja rozmawiała o możliwościach współpracy gospodarczej oraz odwiedziła zakłady pracy, m.in. Smorgońską Fabryk Maszyn i Podzespołów – producenta sprzętu rolniczego i maszyn komunalnych, Biełagroterminał – rolno-spożywcze centrum logistyczne, firmy z branży tartacznej i papierniczej.

Wyjazd zaowocował nawiązaniem kontaktów gospodarczych pomiędzy szczecineckimi a smorgońskimi firmami, jak również zostały przeprowadzone pierwsze rozmowy biznesowe, które naszym firmom otwierają nowe możliwości. Ponadto Starosta Szczecinecki i Przewodnicząca Rady Powiatu podpisali ze swoimi białoruskimi odpowiednikami porozumienie, które ułatwi przedsiębiorcom działania. Artykuł 2 porozumienia mówi:„tworzyć sprzyjające warunki dla zawarcia i realizacji bezpośrednich umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi wszelkich form własności obydwu regionów”. 

Program wizyty w Smorgoniu był bardzo napięty. Przez dwa dni delegacja uczestniczyła w licznych spotkaniach, odwiedziła wiele przedsiębiorstw oraz placówek podległych Smorgońskiemu Komitetowi Wykonawczemu, m.in. szkoły, ośrodki rekreacyjne, dzięki czemu przedstawiciele Powiatu Szczecineckiego poznali specyfikę pracy nauczycieli, instruktorów za wschodnią granicą. Gospodarze zadbali również o aspekt kulturalny wizyty i zaprosili gości na krótkie koncerty miejscowych zespołów, które trzeba przyznać urzekły widownię.

Była to doskonała okazja do nawiązania kontaktów pomiędzy białoruskimi zespołami, a zespołem „Swojacy” z Sitna, gdyż jedną z uczestniczek powiatowej delegacji była Marzena Nowacka, która poza tym, że na co dzień prowadzi działalność, jest kierownikiem zespołu. Być może w Szczecinku będzie można zobaczyć i wysłuchać niezwykłej twórczości Białorusinów.

info: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: