Sesja absolutoryjna w Starostwie Powiatowym

  • Eliza Świtling
  • 2014-06-10 13:42:15
Sesja absolutoryjna w Starostwie Powiatowym
  • Foto: TV Gawex

Najbliższa sesja Rady Powiatu w Szczecinku będzie niezwykle istotna dla samorządu powiatowego. Podczas obrad 17 czerwca, radni skwitują ubiegłoroczny budżet.

Porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji (Nr XLIX/2014 z 30.05.2014 r.).
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
6. Wolna trybuna dla parlamentarzystów, radnych sejmiku wojewódzkiego, przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Szczecineckiego.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego i ocena działalności budżetowej Zarządu Powiatu Szczecineckiego za rok 2013, w tym:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2013 rok;
Wystąpienie Starosty Szczecineckiego. 
2) sprawozdanie finansowe Powiatu Szczecineckiego za 2013 rok;
3) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Szczecineckiego z wykonania budżetu za 2013 rok (Uchwała Nr XXV.133.Z.2014);
4) informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2013 roku;
5) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2013;
6) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013;
7) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2013 rok. 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Szczecinku czwartej kadencji - podjętych w 2013 r. 
11. Informacja o wpływie, sposobie załatwienia i problematyce skarg wniesionych do Rady i Starosty w 2013 roku.
12. Odpowiedź Starosty na interpelacje i zapytania radnych. 
13. Oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie sesji.

info: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: