Języki obce w przedszkolach od 2015 obowiązkowo!

  • Eliza Świtling
  • 2014-06-03 11:57:17
Języki obce w przedszkolach od 2015 obowiązkowo!
  • Foto: UM Szczecinek

Od 1 września 2015 r. pięciolatki będą obowiązkowo uczyły się w przedszkolach języka obcego. Według szacunków MEN tylko 8 proc. przedszkoli będzie miało problem z wdrożeniem tych zmian. Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała zmiany w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Nowością jest wprowadzenie do przedszkoli obligatoryjnej nauki nowożytnego języka obcego. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że obecnie taką możliwość ma 34 proc. wszystkich wychowanków. Proponowana zmiana ma wyrównać szanse edukacyjne pozostałych dzieci. W stosunku do dzieci, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zmiany te będą obowiązywały od 1 września 2015 r. W przypadku pozostałych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego będzie obowiązywać od 1 września 2017 r.

Jeśli dyrektor uzna, że przedszkole jest gotowe, by wdrażać zmiany wcześniej, może podjąć taką decyzję po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego. Ten ostatni warunek dodano na prośbę strony samorządowej Komisji Wspólnej. Jak ocenia ministerstwo, zmiany nie obciążą budżetów samorządów, bo większość przedszkoli albo już takie zajęcia prowadzi, albo ma już do dyspozycji przygotowaną do tego kadrę. „Ewentualne trudności z dostosowaniem się do nowych regulacji w 2015 r. będą dotyczyły ok. 8 proc. przedszkoli" - podaje MEN. Jak jednak dodaje resort, zdecydowana większość z nich to przedszkola prowadzone przez gminy, które prowadzą również placówki przedszkolne, w których są zatrudnieni nauczyciele z kwalifikacjami do nauczania języków obcych lub których wykształcenie wskazuje na znajomość języka obcego przynajmniej na poziomie B2.

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: