List otwarty firmy Kronospan do mieszkańców Szczecinka

  • Eliza Świtling
  • 2014-05-19 13:59:09
List otwarty firmy Kronospan do mieszkańców Szczecinka
  • Foto: TV Gawex

Rzecznik Prasowy firmy Kronospan przesłała do naszej redakcji informację dla Mieszkańców Szczecinka, będącą kontynuacją odpowiedzi na postawione Kronospanowi podczas konferencji SIS Terry 28 kwietnia zarzuty.W liście otwartym przedstawione są także, kolejne kroki planowane przez zakład Kronospan, Rzecznik odnosi się również szczegółowo do działań SIS Terry.

Szczecinek, dnia 19 maja 2014 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

 

Wystosowaliśmy pismo do mecenasa Sztukiela, reprezentującego mieszkańców w sprawie
o immisję. Przedstawiliśmy w nim nasze stanowisko w związku z wyrokiem oraz planowane kolejne kroki i podjęte działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości zakładu.

Podczas konferencji przedstawiciele SIS Terra: mecenas Sztukiel, Joanna Pawłowicz i Krzysztof Sobczyk zarzucili nam, że nic się nie zmienia, że nic nie robimy. Jest to kłamstwo. SIS Terra po raz kolejny atakuje Kronospan szukając sposobu na zaistnienie i zwrócenie na siebie uwagi populistycznymi wypowiedziami. Prócz politycznych, nie są znane nam intencje tej organizacji. Jak Państwo pamiętacie w poprzednich latach niesłusznie oskarżali nas o emisję benzopirenu, jak również negowali nasze zezwolenia. Wstrzymują nasze inwestycje proekologiczne, a także bardzo ważne i istotne dla współpracy z Miastem porozumienia, które zawieraliśmy, a także nasze działania mające na celu stworzenie i zasiedlenie dużego przemysłu meblarskiego w Szczecinku. Możemy przypuszczać, że kolejne inwestycje, również te proekologiczne, będą przez tą organizację po raz kolejny kwestionowane i przedstawiane w negatywnym świetle.

Dlatego też chciałabym przedstawić Państwu, zarówno podjęte przez nas działania, jak również i te planowane w przyszłości. Przede wszystkim jednak chciałabym Państwa zapewnić, że zakłady Kronospan na bieżąco prowadzą wieloaspektowe działania zmierzające do zminimalizowania uciążliwości dla  mieszkańców, wynikających z sąsiedztwa z zakładem przemysłowym. Wynika to przede wszystkim z naszej strategii biznesowej, której podstawowym elementem jest dojrzałe podejście do ochrony środowiska. Stale inwestujemy w nowe technologie, mające na celu zminimalizowanie ewentualnych uciążliwości, a także redukcję hałasu i emisji.

Wróćmy najpierw do sprawy sądowej z mieszkańcami i do wyroku sądu. Wyrok dotyczył sprawy założonej przez mieszkańców 4 lata temu. Od tego czasu, od roku 2010 toczyło się postępowanie i równolegle zachodziły zmiany w Kronospanie. Zmiany te były między innymi przedstawione w Porozumieniach, które podpisywaliśmy z Miastem. I tak, niezależnie od toczącego się postępowania sądowego prowadziliśmy stały dialog z miastem, w wyniku którego, bez względu na rozstrzygnięcia sądu, od tego czy wygramy czy przegramy, wdrożyliśmy wiele nowych rozwiązań, zmodernizowaliśmy linie technologiczne tak, aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko i najbliższe otoczenie zakładu. Porozumienia z Miastem są realizowane i nie można powiedzieć, że nic nie robimy. Natomiast dla SIS Terry nie ma znaczenia co zrobimy, bo to i tak jest złe, ale jeszcze gorzej jest jeśli robimy coś wspólnie z Miastem. A na pewno w obszarze minimalizowania uciążliwości zakładu robimy bardzo wiele.

Bez powiększania mocy energetycznej całego zakładu zmodernizowaliśmy węzeł cieplny suszarni MDF zastępując go nowym Generatorem Gorących Gazów, wyposażając go w nowoczesny elektrofiltr wysokiej sprawności. Uruchomiliśmy go pod koniec 2013 roku, i to się automatycznie przełożyło na znaczące zmniejszenie emisji pyłów.

Pozostajemy w zgodzie z posiadaną decyzją, ale inwestujemy w zmniejszenie naszej uciążliwości. Niezależnie od tego co mówi Terra, obiektywny obraz dają wyniki pomiaru powietrza przedstawione na wykresie. Porównując wyniki z grudnia 2012 r. i października 2013 roku do aktualnych danych z pomiaru widzimy znaczący spadek emisji pyłu całkowitego i PM10 na poszczególnych emitorach suszarni MDF – spadek emisji pyłów jest od 47% do ponad 60%. Pomiary zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz SEPO, posiadające odpowiednie akredytacje.

Z całą pewnością mogę Państwu powiedzieć, że nie zgadzamy się z obecnym wyrokiem Sądu Okręgowego i na pewno złożymy skargę kasacyjną. Ale niezależnie od naszego stanowiska, przy okazji wyroku sądu wysłuchaliśmy głosu opinii publicznej i podejmujemy kolejne działania zmierzające do redukcji uciążliwości. Na chwilę obecną realizujemy inwestycję zmniejszającą energochłonność naszej instalacji do produkcji MDF.

Natomiast najważniejsze zmiany i kolejne duże inwestycje w zakresie ochrony środowiska, nastąpią po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską nowych norm ochrony środowiska dla przedsiębiorstw naszej branży w całej Unii Europejskiej. Oznaczać to będzie dla wszystkich przedsiębiorstw w branży wprowadzenie zatwierdzonych i dopuszczalnych najlepszych rozwiązań zwanych BAT. Niektóre z tych rozwiązań są już znane, przykładowo elektrofiltr przy nowo wybudowanym Generatorze, który już zrealizowaliśmy. Mieliśmy pewność, że te rozwiązania będą uznane za najlepszą technologię. W przypadku suszarni płyt wiórowych, do dzisiaj nie wiemy jakie rozwiązania technologiczne mogą być zastosowane. Mamy nadzieję, że rozwiązania te będą jak najszybciej rozstrzygnięte i będziemy mogli wprowadzać je w życie.

Dla zakładów, które nie będą mogły sfinansować tych inwestycji, oznacza to zamknięcie instalacji i przerwanie produkcji, a tym samym redukcję miejsc pracy.

Mamy również w planie zmianę rozwiązań logistycznych, przebudowę dróg i placów składowych, a przebudowa ulicy Waryńskiego i przebudowa systemu odwodnienia obszarów przemysłowych jest elementem tego programu. Rezultatem zmiany sposobów i zasad magazynowania surowca będzie zmniejszenie pylenia wtórnego ze składowisk drewna.

Sylwia Pawlina

Rzecznik Prasowy, Kronospan

Nie wyświetla się film? Przełącz na HTML5 wideo

Komentarze (10)

brawo! 2014-05-19 14:25

bardzo dobrze, że Krono podjęło działania mające na celu zmniejszenie emisji, Brawo! Tylko dlaczego dalej śmierdzi?

2014-05-19 16:54

Problem smrodu istnieje oczywiście tylko dla tych, którzy smród czują w najbiższych okolicach Krono. Natomiast problemy zdrowotne też mogą zaistnieć przez wywoływane wdychaniem dymów z palenia plastików i innego badziewia w niektórych dzielnicach = domki jednorodzinne w Szczecinku.

Jerzy 2014-05-19 17:02

Widzimy z naszych okien jak rozwija się KRONOSPAN ale nigdy nie widzieliśmy tego zakładu od środka.Czy możemy liczyć,że wkrótce będzie dzień otwarty,tak jak to niedawno było w wodociągach ?

gość 2014-05-19 18:26

Smrody od strony fabryki nie ustąpiły a dla mieszkańców miasta jest najbardziej uciążliwe.

czytelnik 2014-05-19 21:20

przynajmniej się starają coś robić

STFU 2014-05-19 22:09

W DUŻYM MIEŚCIE JAK POZNAŃ NIE ŚMIERDZI NAWET W CENTRUM JAK TUTAJ NIERAZ. :)

Jadwiga 2014-05-19 22:18

Niech nam Krono nie mydli oczu,śmierdziało i dalej śmierdzi, trzeba coś z tym zrobić

Leo 2014-05-20 00:11

Czyli dzisiejszy smród to efekt nowoczesnych elektrofitrów

Optymista 2014-05-20 08:26

Wiadomo że w ramach tego porozumienia z Sewilli, muszą zmniejszyć imisję prawie do 0, chyba do 2017 roku. Warto poczekać! Będziemy mieli i duży zakład dający bądź co bądź prace wielu ludziom i czyste powietrze.

Jaco 2014-05-20 15:00

No to do 2017 jakoś wytrzymamy

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: