Kolejne środki dla bezrobotnych!

  • Eliza Świtling
  • 2014-05-13 09:28:02
Kolejne środki dla bezrobotnych!
  • Foto: stowarzyszeniedemokracjausa.com

W ubiegłym tygodniu Starosta Szczecinecki po rozmowie i negocjacjach z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej uzyskał deklarację w sprawie 1,5 mln zł, które Powiat otrzyma na wsparcie osób które stracą zatrudnienie w Elmilku. Wkrótce do naszego budżetu wpłyną kolejne środki, które pozwolą zmniejszyć bezrobocie.

 Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił nabór wniosków o przyznanie z rezerwy Funduszu Pracy środków na finansowanie programów aktywizacji bezrobotnych opartych o nowe rozwiązania zawarte w zmienionej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Łącznie Minister zadysponuje kwotą 150 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na:

-finansowanie programów dla osób do 30 roku życia;
- finansowanie programów dla osób powyżej 50 roku życia;
-finansowanie programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat i bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną;
-Program Aktywizacja i Integracja.

Odpowiedni wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Powiat Szczecinecki złoży do 30 maja.

Warto dodać, że Minister zapowiada uruchomienie jeszcze jednej puli środków na wsparcie osób bezrobotnych – w regionach wysokiego bezrobocia na tzw. roboty publiczne oraz na programy specjalne dla osób z III profilu pomocy.

info: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Komentarze (2)

2014-05-13 16:44

Finansowanie programow dla osob do30i osob po 50 .Ludzie a co z osobami po 30 wśród osób 30+tez jest dużo bezrobotnych?

anna 2014-05-13 20:31

a ja sie pytam co z ludzmi po 30 zapomnieliście o nas nie ma zadnych dotacji ani finansowania programow dla tych osob?

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: