Na kolejnej sesji o targowisku oraz zbyciu miejskich nieruchomości

  • Eliza Świtling
  • 2014-05-05 09:21:28
Na kolejnej sesji o targowisku oraz zbyciu miejskich nieruchomości
  • Foto: archiwum

Przed nami kolejne posiedzenie Rady Miasta. W przyszły poniedziałek, 12 maja 2014r., o godz. 9:00, w Sali Konferencyjnej szczecineckiego ratusza zbiorą się radni, którzy debatować będą między innymi nad regulaminem miejskiego targowiska oraz zbyciem miejskich nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 07.04.2014r.

3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok.

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/252/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.

6. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa I” w Szczecinku.

8. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Szczecinku.

9. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Szczecinek nieruchomości.

10. Uchwała w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek pozostającej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

12. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2014 roku.

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/254/2012 z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.

14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

15. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.

16. Wnioski i zapytania radnych.

17. Zamknięcie sesji.

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: