10 lat w Unii Europejskiej - wystawa + Video

 • Andrzej Nadolny
 • 2014-05-01 21:53:29
10 lat w Unii Europejskiej - wystawa + Video
 • Foto: an

1 Maja, to 10 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. ''Świętujmy Razem'' takie hasło przyświeca wystawie na Zamku.

Dzisiaj na Zamku, burmistrz Jerzy Hardie Douglas otworzył wystawę poświęconą zmianom, jakie zaszły w Szczecinku   na przestrzeni ostatnich 10 lat dzięki Funduszom Europejskim.

"Dzięki polityce lokalnej Szczecinek jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków w Polsce. Koncepcja zrównoważonego rozwoju przyjęta przez władze miasta oraz powiatu, zaowocowała licznymi przedsięwzięciami przyczyniającymi się  do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu. Przebudowa układu komunikacyjnego miasta, kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – to główne przedsięwzięcia, które zrealizowana dzięki funduszom Unii Europejskiej oraz ogromnemu zaangażowaniu własnych środków budżetowych.”  powiedział Jerzy Hardie – Douglas.

To właśnie koncepcja zrównoważonego rozwoju przyjęta przez władze miasta i powiatu zaowocowała przedsięwzięciami, które przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności miasta i całego regionu. Przebudowano układ komunikacyjny miasta, uregulowano kompleksowo gospodarkę wodno-ściekową, uzbrojono tereny inwestycyjne. To tylko niektóre główne inwestycje, które zrealizowano z pomocą Funduszy Europejskich. Wystawa podsumowuje  ostatnie 10 lat rozwoju miasta Szczecinka w kontekście obecności  Polski w strukturach Unii Europejskiej, a co za tym idzie licznych unijnych dotacji, które przez ostatnie te lata popłynęły do nas szerokim strumieniem. Przygotowane przez miasto plakaty autorstwa Marcina Wilka, dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Miasta  pozwalają uświadomić sobie skalę działań podjętych przez nasz samorząd, i pokazuje sumę środków wsparcia finansowego jakie otrzymaliśmy na te działania z Unii Europejskiej właśnie. Znajdziemy tu wiele inwestycji,  które całkowicie odmieniły nasze miasto, na łączną kwotę  240 mln zł. Z czego wartość dofinansowania to ponad 154 mln. Inwestycje te to:

 1. Zintegrowana Gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty. Wartość projektu 333.749.752;  dofinansowanie 231. 812.547
 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu  miedzy innymi. Szczecineckiego.  Wartość projektu 53.154.616;  dofinansowanie 40.123.859
 3. Remont zabytkowego budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na muzeum regionalne w Szczecinku. Wartość projektu 2.631.502;  dofinansowanie 1.634.906
 4. „Projekt „Civitas Renaissance”. Wartość projektu 5.834.891;  dofinasowanie 3.090.424
 5.  Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek. Wartość projektu 20.065.353;  dofinansowanie 8.000.000.
 6. Uzbrojenie gruntów specjalnej strefy ekonomicznej  w Szczecinku. Wartość projektu 13. 215 622 dofinansowanie 6. 604 761
 7. Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego. Wartość projektu  2 853 028, dofinansowanie 1 297 388
 8. Budowa kompleksów i pomostów stałych  rekreacyjnych Wartość 1.595.594 dofinansowanie 1.196.696 pln
 9. Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich na Centrum kongresowo – szkoleniowe z zapleczem gastronomicznym i hotelowym”.  9675994 dofinansowanie 3 555 593
 10. Przebudowa targowiska miejskiego „Mój rynek” 3081 170, dofinansowanie 1.000.000
 11. Polsko niemiecki festiwal balonowy o memoriał Kurta Humella: 100.000 dofinasowanie 85.000
 12.  Bayintrap – projekt w ramach programu South Baltic Programme. Wartość projektu: 904.088 dofinansowanie 768.475

Polecamy odwiedzenie tej wystawy wszystkim szczecinecczanom, aby uzmysłowić sobie jak duże zmiany zaszły w ty 10-leciu.

 

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: