List otwarty rzecznika firmy Kronospan do mieszkańców Szczecinka, w sprawie działań SIS Terra

  • Redakcja TV Gawex
  • 2014-04-29 16:37:29
List otwarty rzecznika firmy Kronospan do mieszkańców Szczecinka,  w sprawie działań SIS Terra
  • Foto: Redakcja TV Gawex

Poniżej publikujemy list otwarty szczecieneckiej firmy Kronospan skierowany do mieszkańców Szczecinka. List ten wyraża jednoznaczne stanowisko firmy wobec ostatnich działań SIS Terra. Przypomnijmy, że Terra zamierza skierować nowe pozwy wobec firmy Kronospan, jak i domagać się natychmiastowej egzekucji wyroku o zaprzestaniu imisji.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Podczas poniedziałkowej konferencji SIS Terry padło wiele nieprawdziwych i kłamliwych tez. A na kłamstwie i oskarżaniu nigdy nie zbudowano wspólnej, dobrej przyszłości. Pozwolę sobie przytoczyć parę punktów potwierdzających nieprawdziwość twierdzeń SIS Terry.

Przede wszystkim jest mi niezmiernie przykro, że powodowie nie komunikują się  bezpośrednio z nami, a jedynie za pośrednictwem mediów. Mecenas Sztukiel powiedział, że korespondencja pomiędzy zakładem a powodami urwała się, niestety nie dodał, że to oni zakończyli korespondencję. Mecenas Sztukiel podczas konferencji, nie potrafił konkretnie określić dlaczego uważa, że odpowiedź Kronospan na pismo powodów była lekceważąca, oraz nie przedstawił żadnego dowodu na to, że stwierdziliśmy w nim, że wyroku nie wykonamy. Wręcz przeciwnie. W piśmie do Mecenasa, napisaliśmy, że wdrożenie odpowiednich urządzeń nastąpi w rozsądnym terminie, przede wszystkim zgodnie z wytycznymi sądu na podstawie pisemnego uzasadnienia wyroku jak również i  Komisji Europejskiej oraz wymogami formalno-prawnymi. Pismo z naszej strony zostało wysłane przez reprezentującą nas kancelarię prawną, co już potwierdza powagę tego pisma. W piśmie odnieśliśmy się również do wszystkich wskazanych przez Mecenasa Sztukiela punktów i zapewniliśmy, że wdrożymy odpowiednie urządzenia.

 

Podczas konferencji zarzucono nam, że nie działamy zgodnie z prawem, że nie mamy odpowiednich decyzji środowiskowych. Otóż, Terra znowu wprowadza Państwa w błąd. 21 lutego 2014 r. uprawomocniła się decyzja Ministerstwa Środowiska odnośnie posiadanych przez zakład Kronospan Szczecinek sp. z o.o. pozwoleń na emisje gazów i pyłów do powietrza z prowadzonej działalności. Ministerstwo Środowiska wydało decyzję, w której stwierdza się ważność posiadanego przez zakład pozwolenia, kończąc tym samym postępowanie w sprawie ważności posiadanego przez spółkę Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. pozwolenia na emisję gazów i pyłów. Dla przypomnienia Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra wnioskowało zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym o stwierdzenie nieważności pozwolenia Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., co w praktyce oznacza zamknięcie podstawowych dla istnienia zakładu elementów ciągów technologicznych jak suszarnie i wytwornice ciepła technologicznego. Po dwóch latach spraw administracyjno-sądowych wywołanych z inicjatywy SIS Terra, Ministerstwo Środowiska wydało ostateczną decyzję, w której jednoznacznie stwierdza, że posiadane pozwolenia emisyjne są ważne. Od decyzji Ministerstwa Środowiska nie ma odwołania.   

 

Podczas konferencji padły bardzo populistyczne słowa. „- my ten wyrok wyegzekwujemy i nie chcę żeby były pretensje do powodów, że mieszkańcy zamykają zakład. Nie, to zakład sam się zamyka nie przestrzegając prawa.”

 

To nie SIS Terra stanowi prawo. I oby dla mieszkańców nie miała ona wpływu na politykę lokalną, aby nie powtórzył się w Szczecinku scenariusz z Detroit. Miasta które po opuszczeniu go przez przemysł ogłosiło bankructwo i zanotowało znaczący wzrost bezrobocia i drastyczny wzrost przestępczości.  Powtórzę raz jeszcze – zakłady Kronospan działają zgodnie z prawem polskim i do niego dostosowują swoje rozwiązania technologiczne. Wprowadzana dyrektywa Unijna, wbrew temu co twierdzi SIS Terra będzie nakładała bardziej rygorystyczne warunki emisyjne i my do wdrożenia ich już się przygotowujemy. Warunki te będą dotyczyły wszystkich zakładów zajmujących się przerobem mechanicznym drewna w całej Europie, również i tych w Austrii.

Sylwia Pawlina, rzecznik prasowy Kronospan

Nie wyświetla się film? Przełącz na HTML5 wideo

Komentarze (1)

Adas 2014-04-30 13:29

Nie daj Boże aby pani Pawłowicz została burmistrzem bo Szczecinek stanie się miastem rencistów i emerytów gdyż wszyscy wyjadą stąd za chlebem

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: