Szybkie i nadzwyczajne obrady

  • Eliza Świtling
  • 2014-04-23 11:35:26
Szybkie i nadzwyczajne obrady
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Sprawy finansowe Powiatu Szczecineckiego sprawiły, że w trybie nadzwyczajnym została zwołana sesja Rady Powiatu.

Podczas kilkunastominutowego spotkania radni zdecydowaną większością głosów, przyjęli zaproponowany jeszcze przed świętami Wielkanocnymi porządek obrad i przyjęli 4 uchwały: o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2016, o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014; o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2033; w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 r.

Po zakończeniu obrad, część radnych, członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, udali się na posiedzenie robocze. 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Szczecinku już 30 kwietnia.

info: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: