Ranking zadowolenia mieszkańców miast

  • Eliza Świtling
  • 2014-04-23 11:16:11
Ranking zadowolenia mieszkańców miast
  • Foto: UM Szczecinek

Szczecin, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz i Kraków to liderzy rankingu miast wojewódzkich, w którym mieszkańcy oceniali jakość usług świadczonych przez urzędy miejskie. Najbardziej zadowoleni okazali się mieszkańcy miast dużych, ale nie tych największych, jak Warszawa, Łódź czy Wrocław. Do tego położonych po zachodniej stronie Wisły. Podwójnym wyjątkiem jest tylko Kraków, drugie największe miasto kraju, leżące nad Wisłą z dala od czterech pozostałych liderów, w południowo-wschodniej Polsce.

Dla porównania, Warszawa zajęła dopiero 12. miejsce w rankingu (średnia ocena – 6,26 pkt. na 10 możliwych), porównywalna z Krakowem, Łódź – 16. miejsce (5,69 pkt.), a mniejszy Wrocław, 8. miejsce (6,88 pkt.).

Na początku grudnia 2013 roku firma Question Mark Biuro Badań Społecznych przeprowadziła na zlecenie czasopisma WSPÓLNOTA badanie satysfakcji mieszkańców miast wojewódzkich z jakości usług świadczonych przez urzędy miejskie. Badanie odbyło się w dzień roboczy, w godzinach przedpołudniowych i w okolicy południa, przed budynkiem urzędu miasta. Ankieterzy stali na ulicy i przepytywali osoby, które wyszły z urzędu. Tylko w Warszawie ankieter rozmawiał z osobami przed wejściem do Ogólnomiejskiego Punktu Obsługi Mieszkańców, ulokowanego na antresoli stacji metra Centrum. Respondenci musieli spełnić łącznie dwa podstawowe warunki: nie są pracownikami urzędu miasta i w 2013 r. załatwiali w urzędzie miasta co najmniej jedną sprawę (osobiście, telefonicznie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej). Analizie poddano odpowiedzi 30 pełnoletnich osób z każdego miasta. Mieszkańcy oceniali zarówno pracę urzędników, jak i sam urząd. Wypełniali ankietę, odpowiadając na 10 szczegółowych pytań.

Dotyczyły one stopnia zadowolenia z kontaktu z urzędem, kompetencji i zaangażowania pracowników, czasu, jaki trzeba poświęcić na załatwienie sprawy, możliwości wcześniejszego umówienia się na wizytę. Mieszkańcy oceniali także warunki, w jakich czeka się na spotkanie z urzędnikiem, godziny pracy urzędów, nowoczesność budynków, dostępność oraz jakość stron internetowych.

A na zakończenie deklarowali, czy będą się pozytywnie o swoim ratuszu wypowiadać w rozmowach z innymi osobami. W każdym przypadku mieszkańcy mogli przyznać swemu urzędowi od 0 do 10 punktów („dziesiątka” była najwyższą notą), z tym że odpowiedź „nie wiem” także dawała 0 punktów.

Do stworzenia rankingu wystarczyło więc zsumować punkty przyznane przez spełniających warunki próby respondentów. W ogólnej klasyfikacji wygrał Szczecin ze średnią oceną 7,80 pkt., najsłabszą notę uzyskał Lublin – 4,28 pkt.

info: UM Szczecinek

Komentarze (1)

Igor 2014-04-23 21:12

A jaki byłby poziom zadowolenia mieszkańców Szczecinka z naszych Urzędów i Urzędników. Czy są jakieś dane na ten temat?

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: