Asystenci nauczyciela - tylko w klasach I-III

  • Eliza Świtling
  • 2014-04-14 09:22:09
Asystenci nauczyciela - tylko w klasach I-III
  • Foto: UM Szczecinek

Asystenci nauczyciela będą mogli pracować tylko w klasach I-III szkół podstawowych i w świetlicach - taką poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie oświaty zaproponował w czwartkowym głosowaniu Senat RP. Poprawką zajmie się teraz Sejm. Całą nowelizację poparło 53 senatorów, 22 było przeciw, nikt wstrzymał się od głosu. Już dziś 14.04.14 w programie lokalnym zobaczymy wywiad z Małgorzatą Chyłą prezes koszlińskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i dowiemy się dlaczego ZNP protestuje przeciwko zatrudnianiu asystentów nauczycieli!

Wprowadza ona do szkół nową kategorię pracowników - asystentów nauczyciela. Ich zadaniem ma być wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych. Zatrudnienie asystenta nie będzie obowiązkowe. O tym czy w danej placówce taka osoba się pojawi, decydować będą same szkoły oraz ich organy prowadzące.

Asystenci będą musieli posiadać pełne przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie co najmniej takie, jak nauczyciele uczący w danej szkole. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na podstawie Kodeksu Pracy, a nie - jak nauczyciele - na podstawie Karty Nauczyciela.

Ich wynagrodzenie nie będzie mogło być wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego. Senatorowie PiS chcieli m.in. by zamiast "asystentów nauczycieli" w szkołach podstawowych pojawili się "nauczyciele wspierający", zatrudnieni zgodnie z Kartą nauczyciela oraz by zakres ich obowiązków określał minister edukacji w rozporządzeniu. Poprawki w tej sprawie zostały odrzucone przez Senat. Nowelizacja daje też możliwości odroczenia nauki sześcioletniego dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Zgodnie z jej zapisami, rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki, nawet, gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z nowelą o odroczeniu będzie przesądzała sama opinia psychologa i wola rodziców. Senatorowie PiS chcieli pójść o krok dalej. Zaproponowali, by do odroczenia nie była konieczna opinia poradni, by wystarczała sama wola rodziców.

Poprawka została przez Senat odrzucona. W nowelizacji znajdują się także zapisy dotyczące m.in. organizacji zajęć świetlicowych w szkołach. Zgodnie z nimi szkoły będą musiały organizować taką opiekę, jeśli będą wnioskować o to rodzice. W świetlicach pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło przebywać więcej niż 25 uczniów.

INFO: UM Szczecinek

Komentarze (3)

Katarzyna 2014-04-14 12:05

Synek mojej kuzynki w roku 2010, poszedł do szkoły w Irlandii jako sześciolatek.Był jedynym dzieckiem w klasie polskojęzycznym i ani słowa nie umiał po angielsku (język obowiązkowy).Przez pewien okres miał przydzielonego ASYSTENTA,który pomagał mu w podstawowych czynnościach.Dzisiaj jest w pierwszej trójce najlepszych uczniów i bardzo chętnie chodzi do szkoły. Dodatkowo uczy się w Polskiej Szkole Internetowej.

Maria 2014-04-14 14:45

Asystenci - to zbawienie dla dzieci w klasach I-III mogą pomagać słabszym uczniom, zwłaszcza tym mniej samodzielnym, np. 6 - cio latkom, którzy niedługo będą już obowiązkowo uczęszczać do klas I. Asystent - to bardzo dobry pomysł. Nie rozumiem dlaczego sami nauczyciele są przeciwni temu rozwiązaniu.

Rodzic 2014-04-14 20:32

Po obejrzeniu programu z P.Małgorzatą Chyłą, zrozumiałam dlaczego nauczyciele strajkują. Chodzi o miejsca pracy i o to, że jak powiedziała P. Małgorzata, asystent zatrudniony w oparciu o prawo pracy będzie bardziej podobał się pracodawcy, bo będzie pracował więcej za mniej. A wszyscy wiemy, że nauczyciele przepracowywać się nie lubią.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: