Niemiecki w roli głównej

  • Eliza Świtling
  • 2014-04-07 10:22:52
Niemiecki w roli głównej
  • Foto: Monika Leonowicz

Pod koniec stycznia Zespól Szkól Nr 2 im Ks. Warcisława IV w Szczecinku ogłosił dla uczniów szkól gimnazjalnych i średnich konkurs plastyczny pt. OTWÓRZ SIĘ NA JĘZYK NIEMIECKI. Celem konkursu było pokazanie w sposób plastyczny, dlaczego warto uczyć się języka naszych sąsiadów.

Ostatnio obserwuje się coraz mniejsze zainteresowanie tym językiem. Język angielski jest wiodącym w większości szczecineckich szkół, a przecież 55mln ludzi na świecie posługuje się niemieckiem, jako językiem ojczystym, w Polsce działa ponad 6000 niemieckich firm, 40% wszystkich turystów odwiedzających Polskę pochodzi z niemieckiego obszaru językowego.

Aby jednak zainteresować młodzież językiem Goethego został ogłoszony konkurs plastyczny- dla uczniów. W swojej pracy plastycznej- wykonanej ręcznie- uczniowie mieli w kreatywny sposób zachęcić kolegów do zainteresowania się krajami niemieckojęzycznymi i ich językiem. 

Na konkurs wpłynęły w sumie 44 prace. Poziom był zróżnicowany. Formy plastyczne były też różnorodne-dominowały plakaty i kolaże, ale były też ręcznie dziergane lalki-podrózniczki, akwarele, praca wykonana z masy solnej oraz makieta niemieckiego miasta.

Po zebranych pracach widać, że kreatywność i pomysłowości młodzieży nie zna granic. 

19 marca obradowało niezależne jury w składzie:

-Zofia Kosicka-przewodnicząca ze Starostwa Powiatowego
-Jolanta Korsak-Kopterska-plastyk-SAPIK-u
-Agnieszka Borsuk-germanista ILO im.Ks.Elżbiety
-Katarzyna Poterała z firmy Deichmann

Oceniana była oryginalność pracy, poziom artystyczny, kreatywność, precyzja wykonania, estetyka, czytelność przekazu oraz zgodność z hasłem konkursu. Decyzją jury najlepsza pracę wykonał Remigiusz Robak z ZS Nr 2 w Szczecinku, kolejne miejsca zajęły Justyna Babiach z ZS Nr 1 im KEN, Olga Dębińska z ZS Nr 2 oraz Karolina Ufnowska z Gimnazjum w Okonku.

Nagrodę specjalną dyrektora Zespołu Szkól Nr 2 otrzymała uczennica Gimnazjum Nr 2 w Szczecinku –Angelika Olekszyk.

INFO: Monika Leonowicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: