Na sesji o bezdomnych psach i kotach

 • Eliza Świtling
 • 2014-03-31 10:40:52
Na sesji o bezdomnych psach i kotach
 • Foto: archiwum

W porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta był tylko jeden punkt, jeden ale za to bardzo ważny. Był nim projekt uchwały PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA. Uchwałę tę przyjęto jednogłośnie.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zapobiegania bezdomność, a jej główne założenia to między innymi:

 • poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Miasta
 •  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Szczecinek;
 • sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
 • odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Szczecinek;ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów
 • zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych, gospodarskich lub wolno żyjących
 • możliwość trwałego znakowania zwierząt, szczególnie psów i kotów;
 • edukacji mieszkańców miasta Szczecinek w zakresie opieki nad zwierzętami.

W programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację. I tak koordynatorem programu będzie Burmistrz miasta Szczecinek, przy współpracy ze Strażą Miejską, zakładami zajmującymi się leczeniem zwierząt oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, zaś na ten cel magistrat w budżecie miasta dysponuje kwota ponad 700 tys. zł.

 

Komentarze (2)

Paula 2014-03-31 23:13

Nic nowego nie wymyślili . -_-

Piotr 2014-04-01 12:22

a może by tak o głodujących dzieciach....

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: