Kwalifikacja wojskowa 2014 zakończona

  • Eliza Świtling
  • 2014-03-28 10:35:55
Kwalifikacja wojskowa 2014 zakończona
  • Foto: gazetaolsztynska.pl

4 marca 2014 r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu szczecineckiego, której organizatorem był Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki. Ponad 90% mężczyzn uznano za zdatnych do służby.

W jej trakcie przed Powiatową Komisją Lekarską w Szczecinku stawiło się 495 mężczyzn rocznika 1995 (podstawowego), 23 mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz 9 kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Jeżeli chodzi o poszczególne kategorie zdrowia przedstawiają się one następująco:

-Kategoria A (zdolny do czynnej służby wojskowej) – 447 (rocznik 1995)
i 21 (rocznik starszy)

-Kategoria B (Czasowo niezdolny do służby wojskowej) - 6

-Kategoria D (Niezdolny w czasie pokoju - 26 (rocznik 1995) i 2 (rocznik starszy)

-Kategoria E (Trwale niezdolny do służby wojskowej -16 (rocznik 1994)

-Skierowano na badania dodatkowe - 7 (rocznik 1995) i 1 (rocznik starszy)

Podsumowując 90,3% mężczyzn z rocznika podstawowego Powiatowa Komisja Lekarska uznała za zdolnych do czynnej służby wojskowej i zaliczyła do kategorii zdrowia „A”.

INFO: Sebastian Korecki

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: