Pamiętaj! Ogień niszczy i zabija!

  • Eliza Świtling
  • 2014-03-24 10:28:20
Pamiętaj! Ogień niszczy i zabija!
  • Foto: www.gazetaprawna.pl

Pożary lasów nie powstają same z siebie. Bardzo rzadko wybuchają z przyczyn naturalnych, takich jak wyładowania atmosferyczne. Od popularnego pioruna powstaje bowiem około 1% pożarów lasów. Niestety, zdecydowana większość z nich jest wynikiem działalności człowieka.

Szczególną grozą napawa fakt, że w bardzo wielu wypadkach jest to działalność celowa, bowiem podpalenia są przyczyną ponad 45% ogólnej liczby pożarów. Kolejną, jakże ważną przyczyną pożarów jest nieostrożność dorosłych, której skutkiem jest powstanie około 20 – 25% pożarów w skali roku. Niestety, w dalszym ciągu zdarzają się pożary będące wynikiem przerzutów ognia z niefrasobliwie wypalanych łąk i ściernisk.

Pożar lasu niesie ze sobą ogromne straty ekologiczne, finansowe, a także zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, jak również korzystających z niego podczas aktywnego wypoczynku. Co roku w Polsce lasy płoną tysiące razy.

Aby podnieść świadomość społeczeństwa w zapobieganiu pożarom lasów, Nadleśnictwo Borne Sulinowo wspólne z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie przygotowało kampanię informacyjno – edukacyjną. Zajęcia edukacyjne potrwają do końca kwietnia 2014r.

Głównym celem kampanii jest:

  • podniesienie świadomości na temat różnorodności straty biologicznej spowodowanej pożarami, pokazanie w jaki sposób pojawienie się ognia w lesie wpływa na życie gatunków i siedlisk przyrodniczych w tym gatunków zagrożonych, odwołując się do wyższych uczuć odbiorców,
  • kształtowanie indywidualnych postaw, nawyków i zachowań,
  • kształtowanie wiedzy na temat najczęstszych przyczyn i okoliczności powstawania pożarów.

Nie zapominajmy, że w pożarach lasów giną nie tylko zwierzęta, ale także ludzie i rośliny. Zastanówmy się kilka  razy, zanim zrobimy coś nierozsądnego co może przynieść wiele strat.
Łzy, niestety, nie ugaszą pożaru.

INFO: UM Borne Sulinowo

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: