Wilczy Kanał do remontu!

  • Eliza Świtling
  • 2014-03-19 08:59:05
Wilczy Kanał do remontu!
  • Foto: www.panoramio.com

Już niedługo rusza największa inwestycja melioracyjna w mieście. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłosił właśnie przetarg na remont Wilczego Kanału. Ciek wodny łączący jeziora Leśne i Wielimie już niebawem stanie się głównym korytarzem deszczowym południowej części naszego miasta.

Zadanie inwestycyjne nosi tytuł: „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału” i  zostało podzielono je na dwa etapy o łącznej długości 2375 metrów.

Inwestycja zostanie sfinansowana m.in. ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kanał  jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Na wielu odcinkach tworzy rozlewiska,  powodujące podtopienia terenów położonych w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zgodnie z projektem Wilczy Kanał zostanie na całej długości udrożniony, pogłębiony i poszerzony. 

Koniec prac  inwestycyjnych zaplanowano na 31 marca 2015 roku.

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: