Uczniowie już nie wierzą, że szkoła zapewni im pracę - czyli o kształceniu zawodowym cd.

  • Redakcja TV Gawex
  • 2014-03-18 10:08:30
Uczniowie już nie wierzą, że szkoła zapewni im pracę - czyli o kształceniu zawodowym cd.
  • Foto: Źródło: Shutterstock

Ostatnio w naszym mieście dużo, i jak się przekonaliśmy wczoraj podczas debaty (pon. 17.03.14) ostro dyskutuje się o roli kształcenia zawodowego. Rozdźwięk między tym jak przygotowują do zawodu swoich absolwentów szkoły, a tym czego oczekują od młodych pracowników lokalni pracodawcy, okazuje się być ogromny. Rodzi to frustracje po jednej i po drugiej stronie.

Podobna debata  z udziałem przedstawicieli szkół, przedsiębiorców oraz prezydenta miasta Koszalin - Piotra Jedlińskiego odbywa się dziś  (wt. 18.03.14) w ratuszu miasta Koszalin.  Debata ta została zainicjowana przez Północną Izbę Gospodarczą. Jej przedstawiciele twierdzą, "że w samym Koszalinie przedsiębiorcy są gotowi zatrudnić  dosłownie „natychmiast” 1000 osób, gdyby zgłosili się do nich odpowiedni kandydaci. Z drugiej strony w powiecie koszalińskim wciąż mamy ok. 12 tys. bezrobotnych. Co zatrważające "każdego roku większość absolwentów – kończących edukację – zasila rejestry urzędu pracy, lub wyjeżdża z Koszalina w poszukiwaniu pracy w Polsce."

Temat jest palący. Pracodawcy nie mają rąk do pracy, lokalne urzędy pracy zalewa fala bezrobotnych, a szkoły są bezradne. Wczoraj podczas szczecineckiej debaty pracodawcy deklarowali te same problemy, które dziś są omawiane w Koszalinie. "Jesteśmy gotowi zatrudniać od zaraz za dobre pieniądze, ale dajcie nam wykwalifikowanych pracowników" - mówił Janusz Paszkiewicz właściciel firmy "Dalbet" ze Szczecinka.

A jak wygląda to z perspektywy ogólnopolskiej?  Jak wynika z badania CBOS i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii "Młodzież 2013". Mniej niż połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych (tylko 48 proc.) wierzy, że dzięki szkole zdobędzie dobrą pracę. Co trzeci jest w tej sprawie pesymistą. Ostatni raz tak słabe dane odnotowano w 2003 r.

Pozytywne nastroje opuściły przede wszystkim uczniów kształcących się zawodowo w technikach - na atrakcyjną pracę po ich ukończeniu liczy 60 proc. uczniów (w 2010 r. 68 proc.) - oraz w szkołach zawodowych - w l. 2008-13 odsetek ten spadł z 70 do 61 proc.

Jednak najbardziej pesymistyczni są uczniowie liceów ogólnokształcących - tylko 38 proc. z nich liczy na sukces na rynku pracy (to o 3 pkt proc. mniej niż w 2008 czy 2010 r.).

Według badań - odsetek uczniów liceów i techników, którzy czują się zagrożeni bezrobociem, sięga odpowiednio 65 i 70 proc. A to wyniki zbliżone do 2003 r., gdy stopa bezrobocia w Polsce sięgała 20 proc. (teraz 14 proc.). Z kolei w 2008 r. podobne obawy miało niemal o połowę mniej uczniów - ok. 38 proc.

Ponadto 60 proc. ankietowanych  uczniów uważa, że o zdobyciu pracy decydują przede wszystkim znajomości i układy. To rekord takich wskazań w historii badania.

Źródło: PIG, PAP, Debata o kształceniu - Redakcja Gawex

Komentarze (1)

patrykkk 2014-03-19 12:17

Polska schodzi na psy ;/

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: