Kontrola prędkości i posesji, działania borneńskiej Straży Miejskiej

  • Eliza Świtling
  • 2014-03-17 10:44:02
Kontrola prędkości i posesji, działania borneńskiej Straży Miejskiej
  • Foto: archiwum

W okresie od 10.03.2014 r. do 16.03.2014 r. strażnicy miejscy odbyli 6 służb własnych i 4 służby z policją. Pouczono 11 osób, jedną ukarano postępowaniu mandatowym za brak nadzoru nad zwierzęciem.

W dniu 10.03.2014 r. patrol odłowił i odwiózł do schroniska dwa psy, które błąkały się  przy drodze do Nadarzyc.

W dniu 11.03.2014 r. zgłoszono niewybuch w miejscowości Kłomino. Patrol mieszany udał się na miejsce, dokonał zabezpieczenia i wezwał saperów.

Strażnicy kontrolowali prędkość w miejscowości Krągi i Łubowo. Kontrolowali również zaśmiecone posesje w takich miejscowościach jak Dąbie, Juchowo, Radacz i w Bornem Sulinowie na ul. Chrobrego. W czasie kontroli wykonano również dokumentację fotograficzną. W tych sprawach prowadzone będą dalsze czynności zmierzające do ustalenia właścicieli działek i osób odpowiedzialnych za czystość i porządek celem wyegzekwowania od nich wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku na posesji.

W minionym tygodniu w rejonach miejscowości Uniemino odnotowano podpalenia traw i musiała interweniować straż pożarna. Przypominam, iż zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów jest zabronione pod groźbą kary.

W związku z nadchodzącą wiosną rozpoczął się sezon spalania pozostałości roślinnych. Przypominam, że zgodnie z Ustawą o odpadach, jeżeli w danej gminie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów to pozostałości roślinnych nie wolno spalać. Spalanie poza przystosowanymi do tego spalarniami stanowi wykroczenie określone w art. 191 Ustawy o odpadach.

INFO: Straż Miejska Borne Sulinowo

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: