Marek Tałasiewicz nowym wojewodą zachodniopomorskim

  • Redakcja TV Gawex
  • 2014-03-14 13:51:50
Marek Tałasiewicz nowym wojewodą zachodniopomorskim
  • Foto: Fot: Łukasz Szełemej, radio Szczecin

Marek Tałasiewicz (PO), przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, jest już oficjalnie wojewodą zachodniopomorskim. Akt powołania wręczył mu minister administracji i cyfryzacji - Rafał Trzaskowski. Zastąpił tym samym Marcina Zydorowicza. Tałasiewicz był w latach 1990-1998 wojewodą szczecińskim. Ostatnio pełnił funkcję szefa sejmiku województwa.

Wojewoda nie jest gospodarzem regionu, a przedstawicielem rządu, jego rolą jest reprezentowanie rządu w terenie, ale to nie wyklucza angażowania się w sprawy regionu.Rolą wojewody jest również informowanie rządu o oczekiwaniach, nastrojach czy sposobach przyjęcia ewentualnych rozstrzygnięć, które mogą mieć znaczenie dla regionu.Nowy wojewoda deklaruje, że będzie wspierał dobre inicjatywy samorządu, chociaż - jak przyznaje - nie ma realnego wpływu na decyzje rządu oraz władz lokalnych.

Tałasiewicz urodził się w 1943 r. w Kielcach. Po studiach podjął pracę w Szczecinie. Jest działaczem społecznym, gospodarczym i naukowcem. Obecnie przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W czasach PRL był działaczem opozycji solidarnościowej. Uczestniczył w strajkach grudniowych 1970 r. W latach 80. był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność"; organizował i uczestniczył w strajkach, a także tworzył i rozprowadzał nielegalne pisma. Był współzałożycielem "S" na Politechnice Szczecińskiej i zasiadał w zarządzie regionalnym "S" w Szczecinie.

W 1990 r. został radnym Szczecina oraz delegatem rady miejskiej do Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego. Przez krótki czas był dyrektorem Wojewódzkiego Biura Pracy, został później wojewodą szczecińskim - funkcję tę pełnił od kwietnia 1990 r. do stycznia 1998 r.

W wyborach samorządowych w 1998 r. uzyskał mandat radnego wojewódzkiego w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z ramienia AWS. Był wtedy m.in. członkiem komisji rozwoju i promocji województwa.

Tałasiewicz w 1998 r. związał się z branżą morską; był m.in. wiceprezesem zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.

Po 2004 r. Tałasiewicz pracował jako wykładowca, był także dyrektorem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie. W 2009 i 2010 r. był doradcą prezydenta Szczecina.

W latach 1998-2000 należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, był także jednym z założycieli PO w regionie. W wyborach w 2010 r. otrzymał pierwsze miejsce na liście PO i ponownie został radnym wojewódzkim zachodniopomorskiego sejmiku, później wybrano go na przewodniczącego sejmiku. Tałasiewicz jest członkiem zarządu powiatu szczecińskiej PO.

 Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: