Drogi dla rolników

  • Irek Markanicz
  • 2014-03-05 21:48:06
Drogi dla rolników
  • Foto: Irek Markanicz

Kolejne środki na drogi trafiły dziś do Gminy Barwice. Tym razem blisko 300 tys zł trafi na inwestycje drogowe pomagające w utrzymaniu gruntów rolnych.

Dziś w Barwicach została zawarta umowa na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych  pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Pana Jarosława Rzepa –  Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Barwice reprezentowaną przez Zenona Maksalon Burmistrza Barwic.

Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 380009Z dojazdowej do gruntów rolnych relacji Knyki - Nowy Chwalim z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 Bobolice - Czaplinek - ETAP II, na dz. nr 220- obr. Knyki, 428, 2/2, 2/3 obr. Stary Chwalim, o dł 1,67 km, szer 4,0 m, rodzaj budowy B.

Kwota przyznanej dotacji wynosi  296 384,80 zł.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: