Gimnazjum ... i co dalej? Zostań Zawodowcem

  • Eliza Świtling
  • 2014-03-05 09:14:52
Gimnazjum ... i co dalej? Zostań Zawodowcem
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Kształcenie zawodowe to trudny i skomplikowany proces edukacyjny, jednak z całą pewnością niezwykle istotny dla rynku pracy i gospodarki. Regulacje kształcenia zawarte są, m. in. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Elementy praktyczne kształcenia realizowane są poprzez praktyki zawodowe w technikach zawodowych oraz praktyczną naukę zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych.

 Istnieje także możliwość przyuczania do zawodu w formie pracownika młodocianego. W takim przypadku pracownik nawiązuje z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w wybranej szkole zdobywa wiedzę teoretyczną. Czas trwania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w cyklu kształcenia wraz z ich rodzajem i zakresem zdobywanych umiejętności określony został w ramowych planach nauczania oraz podstawie programowej każdego zawodu. Kształcenie takie odbywa się w zakładach pracy na podstawie porozumienia szkoły z przedsiębiorstwem lub w warsztatach szkolnych. 

Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku („ekonomik”) uczniowie mają możliwość kształcenia praktycznego w trzech zawodach: technik ekonomista, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycieli oraz spore zaplecze sprzętowe w postaci 6 pracowni komputerowych o różnej specyfikacji sprzętowej i programowej.

Uczniowie kierunku technik ekonomista doskonalą swoje umiejętności w programach z pakietu InsERT służącego do obsługi finansowo-księgowej i magazynowej w jednostkach gospodarczych. Technicy informatycy zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania sprzętu komputerowego, jego budowy, oprogramowania, konkurujących ze sobą platform systemowych. Kierunek technik organizacji reklamy rozwija uzdolnienia i pasje związane z projektowaniem i organizowaniem materiałów i reklamowych.

Jako uzupełnienie działań edukacyjnych, uczniowie uczestniczą w praktykach. Daje to możliwość poznania nowatorskich rozwiązań technicznych i zdobycie praktycznych umiejętności w obsłudze maszyn, programów. Praktyki to także szansa na doskonalenie pracy w zespole, radzenie sobie ze stresem, pracy pod presją czasu czy skonfrontowanie teorii z praktyką. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach na Politechnikę Koszalińską, gdzie pod fachowym okiem wykładowców doskonalą swoją wiedzę z wielu przenikających się dziedzin.

Zespól Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława IV w Szczecinku kształci w różnych zawodach usługowych, dlatego w szkole odbywają się ćwiczenia praktyczne w specjalistycznych pracowniach. Szkoła posiada salę symulacyjną do nauki przedmiotów ekonomicznych, salę ze stanowiskami do nauki sprzedawców oraz pracownie informatyczne z zainstalowanymi specjalistycznymi programami stosowanymi w praktyce. 

Dopełnieniem kształcenia zawodowego jest praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy, która pozwala wykorzystać wiedzę zawodową zdobytą w szkole w rzeczywistych warunkach pracy. 

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej realizują praktyczną naukę zawodu jako pracownicy młodociani. Otrzymują wynagrodzenie za pracę, a po skończeniu szkoły, obok wyuczonego zawodu, posiadają trzyletni staż pracy. Nauka zawodu w zakładach pracy odbywa się w systemie ciągłym – uczniowie kilka dni uczą się w szkole, a pozostałe pracują.

Uczniowie Technikum Zawodowego odbywają praktyki kilka razy w cyklu nauczania, m.in. wyjeżdżają na praktyki do Centrum Kształcenia Praktycznego – do hotelu „CENTRUM” oraz do hoteli w Kołobrzegu. Od wielu lat współpracują ze szkołą zawodową w Neumünster w Niemczech. W tym roku młodzież odbędzie praktyki w wysokiej klasy hotelach i restauracjach w Londynie. Możliwe jest to dzięki środkom, jakie uzyskaliśmy na realizację projektu „Zagraniczne praktyki uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku („budowlanka”) przygotowuje uczniów do pracy w następujących zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik drogownictwa.

Uczniowie w zawodach budowlanych odbywają zajęcia praktyczne w szkole na stanowiskach egzaminacyjnych, wyposażonych stosownie do kształconych kwalifikacji, a także w zakładach pracy – uczestnicząc bezpośrednio w produkcji budowlanej. Zajęcia prowadzą nauczyciele zawodu, będący pracownikami szkoły. Przyszły technik architektury krajobrazu zajmuje się na zajęciach urządzaniem i utrzymaniem jednego z najpiękniejszych miejsc w Szczecinku – parku miejskiego.

Na praktyki zawodowe 3-tygodniowe uczniowie są kierowani indywidualnie do wybranych zakładów pracy, nie tylko na terenie miasta.

Szkoła współpracuje z wiodącymi w kraju producentami materiałów i technologii budownictwa, m.in. Rigips, Silka- Ytong, Wienerberger, Rockwool, które przeprowadzają dla uczniów prezentacje i szkolenia z uzyskiwaniem odpowiednich certyfikatów. Organizowane są wycieczki do zakładów w celu poznania procesów produkcji materiałów budowlanych np. elementów ściennych, wełny mineralnej, keramzytu. Wycieczki dydaktyczne to również coroczne wyjazdy na targi budownictwa BUDMA w Poznaniu oraz do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy.

Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku („mechanik”) to jedne z kluczowych zajęć, realizowane na wysokim poziomie. Odbywają się w jedynych w powiecie warsztatach szkolnych oraz zakładach pracy, m.in. PKS / Komunikacja Miejska Sp.z o.o., Silva Sp.z o.o., Stanisława i Andrzej Tomczak Timex Sp.j., Auto Gaz Rafał Rumiński, Okręgowa SKP Motos S.C. J.Kabatch S.Szalewski filia Szczecinek, PHUP„ AUTOMAX” Małgorzata Konopka Telzas Sp. z o. o., ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A., INFO-MAC Andrzej Maciejczyk). Działalność produkcyjno-usługowa prowadzona przez warsztaty umożliwia bardzo dobre przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zawodowej, dając możliwość wszechstronnego opanowania wiedzy praktycznej w branżach: motoryzacji, elektrotechniki, odnawialnych źródeł energii czy ślusarstwa. 

Warsztaty wyposażone w sprzęt produkcyjny, naprawczy i diagnostyczny są nowoczesną bazą edukacyjną dla uczniów szkoły. Posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych z przygotowania zawodowego. 

Ciekawą formą edukacji dopełniającą szkolenie praktyczne są organizowane przez szkołę wycieczki edukacyjne: np. do fabryki Volkswagen i Solaris w Poznaniu, biogazowni firmy Poldanor S.A. 

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku („rolniczak”) odbywa się w następujących kierunkach: technik agrobiznesu, ochrony środowiska, weterynarii, żywienia i usług gastronomicznych, ogrodnik. Uczniowie realizują praktyki zawodowe w firmach przetwórstwa spożywczego, gospodarstwach rolnych oraz w handlu i usługach, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Stacją Unasieniania Loch, w firmach ogrodniczych i szkółkarskich, w pensjonatach, restauracjach i hotelach oraz firmach małej gastronomii. Szkoła wyposażona jest w liczne pracownie, m.in. agro - ekonomiczną i informatyczną, laboratoria, szklarnie i tunele foliowe oraz tereny użytków zielonych, sprzęt i maszyny rolnicze. Na zajęciach praktycznych (głównie z diagnostyki chorób zwierząt) do dyspozycji nauczyciela i uczniów są zwierzęta hodowlane i domowe znajdujące się w budynku inwentarskim ( konie, kozy, owce, psy, jałówka, króliki, drób) oraz nowoczesny, specjalistyczny sprzęt weterynaryjny. Uczniowie wyjeżdżają też na praktyki do krajów Europy Zachodniej.

Kształcenie zawodowe w Technikum Hodowli Koni w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze odbywa się w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Uczeń zdobywa w trakcie nauki dwie kwalifikacje w zakresie organizowania chowu i hodowli koni oraz szkolenia i użytkowania koni. 

Główną bazą kształcenia zawodowego jest Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval w Białym Borze, ponadto prywatne gospodarstwa w Brzeźnicy, Karolewku i Białym Borze. Wielu uczniów chętnie odbywa praktykę w gospodarstwie w Toruniu. Podczas nauki jazdy konnej i zajęć z jeździectwa uczniowie pozostają pod czujnym okiem instruktorów: p. Kamila Rajnerta- olimpijczyka z Aten oraz p. Bogusława Jareckiego- olimpijczyka z Seulu, Barcelony i Atlanty. W trakcie praktyk uczniowie biorą czynny udział w organizacji zawodów konnych. 

Młodzież kształcąca się w zawodzie technika hodowcy koni w Białym Borze osiągają wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uzyskując dyplomy technika hodowca koni i jednocześnie uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna oraz sędziego sportowego w dyscyplinach jeździeckich. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są również uzyskiwane przez absolwentów tytuły finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych na szczeblu okręgowym i centralnym, które pozwalają na rozpoczęcie studiów na wybranych kierunkach bez postępowania kwalifikacyjnego. Należy nadmienić, iż technicy hodowli koni są poszukiwani na rynku pracy krajowym i zagranicznym.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Komentarze (1)

2014-03-06 17:17

buhahahaha

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: