Tysiące ton pomocy

  • Eliza Świtling
  • 2014-03-03 11:09:10
Tysiące ton pomocy
  • Foto: olesnicasim.blogspot.com

W ciągu ostatnich 9 lat najbardziej potrzebujący mieszkańcy powiatu szczecineckiego otrzymali wyjątkową pomoc – żywność. W sumie w latach 2004-2013, w ramach programu pn. „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” do domów najuboższych trafiło 3,4 tys. ton żywności stałej, 1,5 mln litrów mleka i 43,5 tys litrów oleju. Tylko w roku 2013 otrzymaliśmy z Banku Żywności w Nowych Bielicach: 521,5 ton żywności, 53.280 litrów mleka i 25.920 litrów oleju. Tak ogromne wsparcie możliwe było dzięki dobrej współpracy samorządu powiatowego z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach.

Program „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” skierowany był do organizacji pozarządowych, dlatego samorząd powiatowy podjął w tym zakresie współpracę ze Stowarzyszeniem Osób Działających na Rzecz Usprawnienia Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych „Na Pomoc” w Bornem Sulinowie (wrzesień 2004 – marzec 2013) i Szczecinecką Fundacją na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (marzec 2013 – listopad 2013. Program koordynowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. 

28 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku miało miejsce podsumowanie unijnego programu. Uczestniczyli w nim Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki, Mirosław Gzubicki Dyrektor Banku Żywności w Nowych Bielicach, Katarzyna Oleś Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, Małgorzata Kubiak-Horniatko Dyrektor PCPR w Szczecinku oraz przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych. 

- „Dzięki panu Mirosławowi Gzubickiemu, z którym współpracowaliśmy, mogliśmy korzystać z tego, co było zapisane w pomocy europejskiej na lata 2004- 2006 oraz 2007 – 2013. Dzisiejsze nasze spotkanie jest poświęcone właśnie podsumowaniu tej współpracy. Chcielibyśmy również pokazać, jak ogromna była to pomoc. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo tego wszystkie było i jak dużego wysiłku my wszyscy tutaj dokonaliśmy, starając się w jakiś sposób dystrybuować tę żywność. Przypomnę, że od samego początku robimy to w ramach wolontariatu. Zgodnie z wolą środowisk staraliśmy się rozszerzać tę pomoc o różne organizacje pozarządowe, natomiast jej podstawę stanowiły ośrodki pomocy społecznej we wszystkich gminach powiatu szczecineckiego, również przy ogromnym zaangażowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Osobiście mam satysfakcję z tego, że ta pomoc trafiała w tak dużej masie do naprawdę ogromnej rzeszy mieszkańców powiatu. Była to pomoc rzeczowa, w mojej opinii, ważniejsza niż finansowa” – powiedział Krzysztof Lis. 

Ponadto Starosta w sposób szczególny podziękował dyrektorowi Banku Żywności za dobrą współpracę.

Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowania programu, ale również rozmowy o przyszłości Dyrektor Banku Żywności poinformował zebranych, że potrzebujący nie zostaną bez pomocy: - „W tym roku rusza kolejny program, ale na jego efekty musimy jeszcze poczekać. 25 lutego zostało podpisane porozumienie i musi być ono zatwierdzone przez Parlament Europejski. Pomoc wznowiona zostanie prawdopodobnie w październiku i wiem, że jej skala zostanie dla Polski zachowana” - poinformował Mirosław Gzubicki.

Warto dodać, że samorząd Powiatu Szczecineckiego w latach 2006 – 2013 udzielił Bankowi Żywności w Nowych Bielicach 40 tys zł dotacji w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

W celu przechowywania żywności utworzono Powiatowy Magazyn Żywności, który mieści się przy Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Jest to obiekt byłej kotłowni, na którego remont Zarząd Powiatu Szczecineckiego przeznaczył w 2005 roku 24 tys. zł. W 2013 r. wykonano kolejny remont.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: