Kobiety zarabiają mniej

  • Eliza Świtling
  • 2014-02-28 10:22:38
Kobiety zarabiają mniej
  • Foto: wyborcza.pl

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w sferze publicznej. Statystycznie mężczyźni zarabiają o ponad 10% więcej, ale różnice te nie wynikają z nierównego traktowania ze względu na płeć.

Jak donosi Wiedza i Praktyka, statystyczna analiza wynagrodzeń ponad 120 tysięcy osób zatrudnionych na umowę o pracę pokazała, że w większości badanych przez NIK jednostek, mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Szczegółowa analiza wynagrodzeń wykazała, że większe zarobki mężczyzn nie są spowodowane naruszeniem przez pracodawców zasad równego traktowania obu płci. Wynikało to przede wszystkim z roli, jaką dla całej instytucji pełniła komórka organizacyjna, w której pracownik był zatrudniony, a co za tym idzie – z zakresu powierzonych mu obowiązków. Analizę przeprowadzono w jednostkach sektora publicznego, w których zespół, w około połowie stanowiły kobiety na porównywalnych stanowiskach co zatrudnieni mężczyźni.

Mężczyźni częściej podejmują pracę w działach specjalistycznych związanych z realizacją głównych zadań instytucji, ze względu na kierunkowe wykształcenie potrzebne w tych działach, natomiast kobiety przeważają w działach obsługi, tj.: kadry, finanse, logistyka. Różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn w dużej mierze spowodowane były też większym udziałem mężczyzn w grupie stanowisk kierowniczych. Szczególnie jest to widoczne w spółkach skarbu państwa i spółkach komunalnych, a także w niektórych urzędach centralnych. Dyrektorami czy kierownikami są tam zdecydowanie częściej mężczyźni. Kobiety przeważają liczebnie na niższych stanowiskach.Mężczyźni mogą też liczyć na wyższe bonusy od pracodawców. Otrzymują średnio więcej nagród, w dodatku o większej wartości.

***

Wyniki kontroli NIK w liczbach:

  • 10,82% – tyle wynosi statystyczna różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym,
  • w 80% spośród 109 rodzajów stanowisk w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w spółkach skarbu państwa i spółkach komunalnych kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni,
  • w przypadku lepiej od kobiet zarabiających mężczyzn różnice w wynagrodzeniu sięgają nawet 30%, a w przypadku zarabiających lepiej od mężczyzn kobiet tylko 15%,
  • w 73% badanych stanowisk mężczyźni mają wyższe od kobiet wynagrodzenia łączne, czyli pensję zasadniczą wraz z dodatkami: za wieloletnią pracę, funkcyjnym, specjalnym, zadaniowym i dla służby cywilnej.

INFO: media.netpr.pl

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: