Burmistrz Okonka załatwia pracę po znajomości? Za miedzą też trwa już rok wyborczy!

  • Eliza Świtling
  • 2014-02-28 10:17:09
Burmistrz Okonka załatwia pracę po znajomości? Za miedzą też trwa już rok wyborczy!
  • Foto: www.zlotowskie.pl

Bardzo głośna jest ostatnio w ogólnopolskich mediach sprawa związana z Burmistrzem Okonka, Mieczysławem Raptą. Dziennikarka z Super Ekspresu zadzwoniła do Burmistrza zza miedzy i podając się za asystentkę ministra, od ręki załatwiła pracę jego siostrzenicy. Sprawa zyskała wielki rozgłos ze względu na ogromny stopień bezrobocia w Okonku i posądzenie o platformerski Układ Zamknięty.

Według Super Ekspresu wystarczy słowo "minister" i burmistrz staje na baczność:

  - Mam jedną sprawę, w waszym regionie mieszka siostra pana ministra. Ma córkę. 23-24 lata. Dziewczyna kończy studia. Czy wy tam dla niej jakąś pierwszą pracę byście mieli? - zapytaliśmy burmistrza, udając asystentkę ministra. - Da się zrobić - z miejsca zadeklarował burmistrz Rapta. I gotów był zrobić ją nawet swoją asystentką zaledwie po dwóch minutach rozmowy przez telefon.

Ogólnopolska prasa i telewizja automatycznie nagłośniły sprawę, bardzo szybko pojawiły się oskarżenia o układy wewnątrz partyjne. 

Dzień po wybuchu tej platformerskiej bomby układowej, Burmistrz Rapta wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie:

Odnosząc się do materiału prasowego opublikowanego w gazecie Super Express w dniu 26 lutego 2014r. oświadczam:

  1. Nieprawdą jest, że podjąłem inicjatywę załatwienia pracy domniemanej siostrzenicy ministra. Od razu, po części rozmowy dotyczącej ewentualnej wizyty rządowej w Okonku, zorientowałem się, że mam do czynienia z nieszczerą rozmówczynią i prawdopodobną prowokacją. Dlatego chcąc zakończyć rozmowę, w której padały bardzo natarczywe sugestie i oczekiwania, ogólnie wskazałem, że podejmujemy działania mające na celu pomoc młodym ludziom w naszej Gminie. Jednocześnie natychmiast o rozmowie powiadomiłem kancelarię ministra, który zamieścił jeszcze dzień przed publikacją gazety stosowny komentarz na portalu społecznościowym Twitter.
     
  2. W związku z zaistniałą sytuacją rozważę kroki prawne przeciwko organizatorom prowokacji, a także przeciwko osobom i podmiotom ewentualnie powielającym albo inaczej wykorzystującym to nieprawdziwe doniesienie do szkalowania mojego dobrego imienia lub godności Gminy, którą mam zaszczyt kierować.

Informuję jednocześnie, że w swojej pracy bardzo angażuję się w aktywizację osób bezrobotnych i pomoc w uzyskaniu pierwszej pracy dla młodych mieszkańców naszej Gminy. Utrzymuję stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, a liczba młodych osób odbywających różne formy aktywizacji w jednostkach Gminy i u miejscowych pracodawców są tego dowodem. Spośród na przykład piętnastu osób, które figurowały w PUP, kwalifikujących się do programu „pierwsza praca”, poczyniłem działania w celu udzielenia pomocy każdej z nich. Do tej pory sześć osób spośród tego grona otrzymało propozycję zgodnie ze swoimi kwalifikacjami odbycia stażu (pierwszej pracy) w jednostkach Gminy. Trzy osoby skierowaliśmy do przedsiębiorców prywatnych, a pozostałe same odmówiły przyjęcia oferowanej pomocy.

Jednocześnie należy podkreślić, że od lipca 2012r., kiedy objąłem funkcję burmistrza, znacznie zwiększyłem aktywność Gminy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, co prezentuje poniższa tabela:

                                                  Nazwa

2011

2012

2013

Roboty publiczne

25

40

47

Prace interwencyjne

0

10

0

Staże

4

14

4

Prace społecznie użyteczne

5

19

60

Razem

34

83

111

Jak widać nie tylko w Szczecinku rozpoczął się już rok wyborczy, również za granicą naszego województwa, w pobliskim Okonku, także trwa już walka o fotel burmistrza.

Komentarze (1)

anetkakorgul1@wp.pl 2016-02-25 15:54

w naszej gminie Obsza tez załatwiana jest praca po znajomosci,a szkoda bo młodzież po studiach siedzi w domu a "strasze Panie" z gops zajmują stołki i są bardzo wredne.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: