Podatkowy ranking gmin. Szczecinek w połowie stawki

  • Eliza Świtling
  • 2014-02-26 11:38:03
Podatkowy ranking gmin. Szczecinek w połowie stawki
  • Foto: UM Szczecinek

Dochody z podatków najzamożniejszej gminy w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niemal 100 razy wyższe niż wpływy do budżetów najmniej zasobnych jednostek. Rankingi zarówno najbogatszych jak i najbiedniejszych gmin otwierają gminy wiejskie.

Ministerstwo Finansów oszacowało dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach na 2014 r. Podstawę tych wyliczeń stanowią dane o dochodach podatkowych za 2012 r. z uwzględnieniem późniejszych korekt. Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, tzw. wskaźnik gminny Gg, oszacowano w tym roku na 1 358,98 zł. Najbliżej średniej krajowej znalazła się dolnośląska gmina Kondratowice, w której dochód z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1 358,60 zł. Dochody powyżej średniej uzyskały 453 gminy (na 2479), niektóre z nich znacznie odbiegając od wskaźnika Gg. Najwyższe dochody z podatków per capita osiągnęła gmina wiejska Kleszczów (Łódzkie), która tradycyjnie prowadzi w rankingach zamożności samorządów. Na jednego mieszkańca przypada tam 33 560,89 zł dochodu z podatków. To blisko 25-krotnie więcej niż średnia krajowa i niemal 100- krotnie (dokładnie 98- krotnie) więcej niż najniższy zanotowany wynik, który należy do gminy wiejskiej Łukowica (Małopolskie), gdzie podatki przyniosły 343,59 zł na głowę mieszkańca. Na drugim miejscu wśród najzamożniejszych gmin znalazła się Krynica Morska (Pomorskie), będąca gminą miejską. Wpływy z podatków dały jednostce 21 301,10 zł per capita. Na podium znalazła się także gmina miejsko-wiejska Nowe Warpno (Zachodniopomorskie) z dochodem sięgającym 12 672,57 zł na jednego mieszkańca. Kolejne miejsca na liście najbogatszych zajęły: Polkowice - gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim (7 754,07 zł); Mielnik - gmina wiejska w województwie podlaskim (5 538,45 zł); Rząśnia - gmina wiejska w województwie łódzkim (5 012,40 zł); Puchaczów - gmina wiejska w województwie lubelskim (4 842,94 zł); Suchy Las - gmina wiejska w województwie wielkopolskim (4 757,99 zł) i Kobierzyce - gmina wiejska w województwie dolnośląskim (4 563,96 zł). Pierwszą dziesiątkę zamyka gmina wiejska Jerzmanowa (Dolnośląskie) z kwotą zaksięgowanego podatku w przeliczeniu na mieszkańca sięgającą 4 245,67 zł.

Na drugim biegunie, wśród 10 gmin o najniższych dochodach z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca, znalazły się gminy wiejskie, w większości z województwa małopolskiego (sześć na 10 JST). Dochody podatkowe per capita tych gmin wahały się między 343,59 zł w gminie Łukowica (Małopolskie) a 399,57 zł w gminie Domanice (Mazowieckie). Na końcu tabeli dochodów znalazły się również: Przytuły - gmina wiejska w województwie podlaskim (345,91 zł); Radgoszcz - gmina wiejska w województwie małopolskim (348,07 zł); Ropa - gmina wiejska w województwie małopolskim (349,44 zł); Czarny Dunajec - gmina wiejska w województwie małopolskim (360,64 zł); Rusinów - gmina wiejska w województwie mazowieckim (362,92 zł); Lipnica Wielka – gmina wiejska w województwie małopolskim (365,99 zł); Potok Górny – gmina wiejska w województwie lubelskim (367,73 zł) i Szerzyny – gmina wiejska w województwie małopolskim (395,12 zł). Dzieląc sumę dochodów podatkowych w danej gminie przez liczbę mieszkańców otrzymuje się wskaźnik G, który stanowi podstawę do obliczenia subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat do budżetu państwa. W przypadku gmin przy obliczaniu wskaźnika uwzględniane są dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.  Jeśli chodzi o nasze miasto, to Szczecinek z wpływami podatkowymi w wysokości 1278,-złotych uplasował się w połowie stawki jst.

Gminy, w których wpływy z podatków per capita są najwyższe:

Gmina Kleszczów - gmina wiejska w województwie łódzkim 33 560,89

Krynica Morska - gmina miejska w województwie pomorskim 21 301,1

Gmina Nowe Warpno - gmina miejsko-wiejska położona jest w województwie zachodniopomorskim 12 672,57

Gmina Polkowice - gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim 7 754,07

Gmina Mielnik - gmina wiejska w województwie podlaskim 5 538,45

Gmina Rząśnia - gmina wiejska w województwie łódzkim, 5 012,4

Gmina Puchaczów - gmina wiejska w województwie lubelskim, 4 842,94

Gmina Suchy Las - gmina wiejska w województwie wielkopolskim 4 757,99

Gmina Kobierzyce - gmina wiejska w województwie dolnośląskim 4 563,96

Gmina Jerzmanowa - gmina wiejska w województwie dolnośląskim 4 245,67

Gminy, w których wpływy z podatków per capita są najniższe

Gmina Łukowica - gmina wiejska w województwie małopolskim 343,59

Gmina Przytuły - gmina wiejska w województwie podlaskim 345,91

Gmina Radgoszcz - gmina wiejska w województwie małopolskim 348,07

Gmina Ropa - gmina wiejska w województwie małopolskim 349,44

Gmina Czarny Dunajec - gmina wiejska w województwie małopolskim 360,64

Gmina Rusinów - gmina wiejska w województwie mazowieckim 362,92

Gmina Lipnica Wielka - gmina wiejska w województwie małopolskim 365,99

Gmina Potok Górny - gmina wiejska w województwie lubelskim 367,73

Gmina Szerzyny - gmina wiejska w województwie małopolskim 395,12

Gmina Domanice - gmina wiejska w województwie mazowieckim 399,57

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: