Na praktyki do Londynu

  • Eliza Świtling
  • 2014-02-21 09:01:07
Na praktyki do Londynu
  • Foto: www.zseii.edu.pl

...taki tytuł ma projekt, który realizowany będzie w naszej szkole w ramach projektu systemowego: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Projekt przewiduje wyjazd dwunastu uczniów i jednego opiekuna na dwutygodniowe praktyki do Londynu. Sześciu uczniów klasy III Technikum Hotelarstwa i sześciu z klasy III Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych będzie odbywało praktyki zawodów w hotelach i restauracjach w Londynie w terminie od 19 do 30 maja 2014 roku. 

Uczniowie wraz z opiekunem wylecą z Polski 18 maja a powrócą 31 maja. 

Środki finansowe jakie uzyskaliśmy na realizację tego projektu pokryją koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia oraz zwiedzania Londynu. Przewidywana jest także wypłata kieszonkowego dla uczniów. 

Wyjazd młodzieży to niewątpliwie niepowtarzalna okazja pogłębienia wiedzy zawodowej, udoskonalenia umiejętności zawodowych, ale również, co stanowi o atrakcyjności programu, poznanie ciekawych turystycznie miejsc w stolicy Wielkiej Brytanii, zawarcie ciekawych znajomości, które być może przerodzą się w przyjaźń. 

Ważne dla uczestników programu jest również to, że po odbyciu praktyk otrzymają dokument Europass Mobilność, Certyfikat wystawiony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Certyfikat ADC College, które będą mogli dołączyć do dokumentów potwierdzających przebieg drogi zawodowej. 

Planowanie i osiąganie tak atrakcyjnych zamierzeń okazało się możliwe dzięki ADC College w Londynie, który będzie pośredniczył w realizacji projektu. 

Jednocześnie informujemy, że przymierzamy się do opracowania projektów na następne lata.

INFO: Jadwiga Broniewska - kierownik szkolenia praktycznego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: