Konkurs rozstrzygnięty! 110 tysięcy dla organizacji pozarządowych

  • Eliza Świtling
  • 2014-02-07 14:21:11
Konkurs rozstrzygnięty! 110 tysięcy dla organizacji pozarządowych
  • Foto: UM Szczecinek

Burmistrz Miasta zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

1. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – 40.000 zł

•Ogólnopolskie Stowarzyszenie Turystyczno-Historyczne Jazda 4x4 – „Poznaj Militarną Historię Szczecinka XX Wieku” – 5.500 zł •

Związek Romów Polskich – „Program edukacyjny - 50 rocznica akcji osiedleńczej Romów” – 5.500 zł

• Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej – „XVI Letni Kurs Pianistyczny” - 16.000 zł

•Stowarzyszenie „Atut” – „XI Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych” – 1.500 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska – „VII Rajd Niepodległości” – 450 zł

– „Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej” – 800 zł

– „XXIV Rajd Ekologiczny” – 450 zł • Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego”

– „Wycieczka objazdowa po okolicach Bornego Sulinowa” – 800 zł

• Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47

– „Echo Ogólnopolskiego Filmu Animowanego” – 4.000 zł

– „XVII Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych” – 5.000 zł

2. Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia – 70.000 zł

• Stowarzyszenie Amazonek – „Powrót do codzienności po leczeniu raka piersi” – 14.500 zł

• Okręg Zachodniopomorski Polskiego Związku Niewidomych – „Odnaleźć właściwą drogę” – 6.500 zł

• Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” – „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego i udział dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w imprezach i turniejach integracyjnych” – 10.000 zł

• Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – „Warsztaty integracyjne - Wielkanocny Zajączek” – 500 zł

- Warsztaty integracyjno-międzypokoleniowe "Jesteśmy razem" - 550 zł

– „Warsztaty integracyjne - Trochę lata jesienią” – 500 zł

• Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters”

– „VI Międzynarodowy Mityng Pływacki Masters - Szczecinek 2014” – 2.000 zł

– „Udział mieszkańców Szczecinka w wieku 50+ w wyjazdowych zawodach pływackich kategorii Masters” – 1.500 zł

• Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – „Szczecineckie Lato Głuchych” – 3.500 zł

• Fundacja Przystań –

„Muzyczne podróże – spotkania z muzyką klasyczną” – 13.500 zł

– „Trenujemy razem II” – 10.500 zł

• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – „Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę” – 2.500 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska

– „V Turniej sprawnościowy dla dzieci szkół podstawowych - Sprawni jak zające” – 450 zł

– „Projekt Miasto życia”– 3.500 zł

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: