ZUS czy OFFE? Decyzja należy do Ciebie

  • Eliza Świtling
  • 2014-02-04 08:58:40
ZUS czy OFFE? Decyzja należy do Ciebie

Między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r. trzeba będzie wybrać między przekazywaniem części składki emerytalnej do ZUS a pozostaniem w OFE. 1 lutego weszła w życie ustawa zmieniająca zasady funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Ustawa zakazuje inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Oznacza to, że fundusze będą mogły inwestować w większym stopniu m.in. w akcje, obligacje samorządowe, drogowe oraz korporacyjne.

Nowe przepisy określają zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych; całość emerytury będzie wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa przewiduje, że ubezpieczeni otrzymają prawo wyboru, czy chcą, by część ich składki była jak dotąd odprowadzana do OFE, czy też przekazywana na subkonto w ZUS.

Ubezpieczeni będą mogli złożyć, między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r., oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Brak takiego oświadczenia będzie traktowany jako wybór ZUS. Osoby rozpoczynające pracę na dokonanie wyboru będą miały 4 miesiące.

Od 2016 r. ubezpieczeni będą mogli raz na cztery lata, pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca, zmienić decyzję. Środki na subkoncie w ZUS będą podlegały identycznym zasadom gromadzenia i podziału, jak w przypadku tych, które trafiają do OFE.

Osoby, które pozostaną w OFE, będą przekazywały do niego 2,92 proc. pensji brutto. Ustawa obniża o połowę opłaty pobierane przez OFE od składek (z 3,5 proc. do 1,75 proc.) oraz przez ZUS za ich przekazywanie (z 0,8 proc. do 0,4 proc.). Przepisy wprowadzają też tzw. suwak bezpieczeństwa, zgodnie z którym środki osób, które wybrały OFE, przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone do ZUS.

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: