Miłośnicy trunków i psy na krótkich smyczach, działania Straży Miejskiej z Bornego Sulinowa

  • Eliza Świtling
  • 2014-01-27 14:02:47
Miłośnicy trunków i psy na krótkich smyczach, działania Straży Miejskiej z Bornego Sulinowa

W okresie od 20.01.2014 r. do 26.01.2014 r. strażnicy miejscy odbyli 6 służb własnych i 3 służby z policją.

W dniu 20.01.2014 r. patrol wraz z pracownikiem GOPS sprawdzał miejsca przebywania bezdomnych oraz udzielał asysty przy wykonywaniu innych czynności służbowych.

W dniu 21.01.2014 r. około godz. 17.15 w rejonie sklepu Biedronka patrol ujawnił dwóch mężczyzn spożywających piwo w miejscu publicznym. Na sprawców zostaną sporządzone wnioski o ukaranie do sądu.

W godzinach wieczornych patrol kontrolował czystość i porządek w bloku socjalnym. Ujawnił wykroczenie z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ustalono sprawce wykroczenia i zobowiązano do pozbycia się odpadu zgodnie z przepisami.

Około godz. 19.25 patrol interweniował na pustostanie przy ul. Reja 47, gdzie miłośnicy zimnych trunków zbyt głośno się zachowywali używając przy tym słów wulgarnych.

W dniu 22.01.2014 r. patrol kontrolował posesję w Liszkowie, gdzie według otrzymanych informacji są trzymane psy w niewłaściwych warunkach. W czasie kontroli stwierdzono, że uwięź na której są trzymane nie spełnia ustawowych wymogów i jest zbyt krótka. Przypominam, iż minimalna długość uwięzi to 3 m. Właściciel psów został pouczony i zobowiązany do zastosowania właściwej uwięzi.W tym zakresie strażnicy przeprowadzą rekontrolę.

W godzinach wieczornych patrol kontrolował czystość i porządek w bloku socjalnym oraz skontrolował miejsca przebywania bezdomnych.

W dniu 23.01.2014 r. patrol we współpracy z Policją zabezpieczał miejsce przestępstwa. W godzinach wieczornych patrol wraz z pracownikiem MOPS kontrolował miejsca przebywania bezdomnych.

W dniu 24.01.2014 r. w godzinach wieczornych patrol kontrolował na terenie gminy sklepy pod kątem spożywania alkoholu w sklepach i ich rejonach, wykroczeń nie ujawniono. Patrol kontrolował również miejsca przebywania bezdomnych. Zastani bezdomni odmawiali pomocy.

W dniu 25.01.2014 r.  patrol  mieszany w składzie policjant-strażnik również kontrolował miejsca przebywania bezdomnych. Bezdomni jak poprzednio odmawiali pomocy w umieszczeniu w ośrodkach dla bezdomnych.

INFO: Straż Miejska Borne Sulinowo

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: