Jubileusz samorządów

  • Eliza Świtling
  • 2014-01-27 09:23:55
Jubileusz samorządów
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Od 15 lat, w wyniku reformy samorządowej, w Polsce obowiązuje trójstopniowa struktura podziału terytorialnego kraju. W 1999 r., w miejsce 49 powołano 16 województw i ponad trzysta powiatów, w tym ziemskich i grodzkich. Rozpoczął się nowy dział w najnowszej historii Polski. Z inicjatywy Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Krzysztofa Lisa Starosty Szczecineckiego, jednocześnie Przewodniczącego Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizowano jubileusz samorządów.

W uroczystości udział wzięło ponad trzystu samorządowców, członkowie Zarządu Województwa - Marszałek Olgierd Geblewicz, Wicemarszałkowie Wojciech Drożdż i Andrzej Jakubowski oraz Członkowie Zarządu Anna Mieczkowska i Jarosław Rzepa, marszałkowie poszczególnych kadencji, starostowie zachodniopomorskich powiatów w tym Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki, Marek Kotschy Wicestarosta Szczecinecki oraz Dorota Chrzanowska Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczecinku, radni (rani Rady Powiatu w Szczecinku: Eugeniusz Szybisty, Krzysztof Zając, Grzegorz Poczobut).

Program uroczystości obejmował m.in. wystąpienia – Olgierda Geblewicza, Marszałka Zachodniopomorskiego, Marka Tałasiewicza Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Zbigniewa Zychowicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego I kadencji oraz Krzysztofa Lisa Przewodniczącego Konwentu. W swoim wystąpieniu pn. „Polska Powiatowa” Krzysztof Lis mówił o historii polskiego samorządu, ważnej roli powiatów w strukturze państwa, sukcesach zachodniopomorskich powiatów, ale również o ich problemach. „Powiaty w województwie zachodniopomorskim to dzisiaj silne jednostki organizacyjne, które wspólnie z samorządami gmin realizują – z sukcesem – wiele przedsięwzięć infrastrukturalnych, przekładających się między innymi na bardzo dobre warunki do turystycznego wykorzystania walorów regionu. Powiaty zachodniopomorskie to samorządy, które z sukcesem wykorzystują środki unijne na modernizację dróg, infrastrukturę edukacyjną i zdrowotną, wykorzystanie energii odnawialnej i termomodernizację obiektów” – mówił Krzysztof Lis (pełne wystąpienie Krzysztofa Lisa Starosty Szczecineckiego poniżej).

Gala była doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych samorządowców, którzy swoją pracą i zaangażowaniem tworzyli i tworzą historię samorządów województwa i powiatów, w sposób szczególny zapisują karty historii polskiego samorządu. Wyróżnienia otrzymali: Zbigniew Zychowicz (marszałek województwa w latach 1998-2000), Józef Jerzy Faliński (marszałek województwa w latach 2000-2002), Zygmunt Meyer (marszałek województwa w latach 2002-2006), Norbert Obrycki (marszałek województwa w latach 2006-2008), starostowie, którzy nieprzerwanie od trzech kadencji pełnią swoją funkcję: Stanisław Cybula Starosta Powiatu Drawskiego, Leszek Guździoł Starosta Powiatu Polickiego, Krzysztof Lis Starosta Powiatu Szczecineckiego, Kazimierz Sać Starosta Powiatu Gryfickiego, Janusz Żmurkiewicz Prezydent Świnoujścia - miasta na prawach powiatu. 

Uroczystość dopełniła projekcja filmu „Tak zmienia się Pomorze Zachodnie” oraz koncert w wykonaniu regionalnych wykonawców: wokalistki jazzowej Jolanty Szczepaniak oraz Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: