Fuzja klubów piłkarskich jeszcze nie teraz, może w czerwcu!

  • Eliza Świtling
  • 2014-01-27 08:51:32
Fuzja klubów piłkarskich jeszcze nie teraz, może w czerwcu!

Klub Sportowy Wielim Szczecinek mając na uwadze podniesienie poziomu szczecineckiej piłki nożnej oraz odbudowę sportu seniorskiego w naszym mieście zwraca się z niniejszym stanowiskiem do Radnych oraz Burmistrza Miasta Szczecinka.

Klub Sportowy Wielim Szczecinek informuję, że pomimo chęci i prób niestety nie udało nam się osiągnąć porozumienia z MKP Darzbór Szczecinek w sprawie połączenia
i wystawienia jednej drużyny w IV lidze już wiosną 2014 r. Główną przyczyną braku kompromisu były zupełnie różne wizje zarządzania i finansowania połączonego klubu. Nie chcemy jednak całkowicie zrywać rozmów i proponujemy, aby wrócić do nich po zakończeniu sezonu 2013/14, czyli w czerwcu. W końcu dotacja obiecana przez Burmistrza ma być przekazana najwcześniej w lipcu 2014 r. Informujemy ponadto, że na Walnym Zebraniu, które odbyło się 24 stycznia 2014 r. zatwierdzono porozumienie o fuzji
z Błękitnymi Szczecinek od sezonu 2014/15. Postanowiono też kontynuować współpracę
z UKS Akademią Piłkarską w kwestii szkolenia młodzieży.

            Jednocześnie zwracamy się do szczecineckich Radnych i Burmistrza Miasta Szczecinka z alternatywną propozycją finansowania seniorskiej piłki nożnej. Proponujemy, aby dotacja dla szczecineckich klubów seniorskich wynosiła 120.000 zł rocznie, a nie tak jak dotychczas 50.000 zł. Wzrost dotacji powinien nastąpić, ponieważ dwa szczecineckie zespoły awansowały do IV ligi. Uważamy jednak, że kwota dotacji, którą zaproponował Burmistrz jest za wysoka i stworzyłaby za dużą i tym samym niesprawiedliwą różnicę pomiędzy poziomem finansowania piłki nożnej i pozostałych dyscyplin sportowych. Zaproponowana przez nas wysokość dotacji jest adekwatna do poziomu, który obecnie prezentują szczecineckie drużyny piłkarskie. Od początku zresztą wnioskowaliśmy o taką kwotę
i z myślą o takiej wysokości dotacji zebraliśmy 1000 podpisów pod petycją w tej sprawie. Proponujemy ponadto, aby głównym kryterium podziału dotacji dla szczecineckich klubów piłkarskich był poziom sportowy danego zespołu. Im efektywniej stowarzyszenie będzie realizowało powierzone zadanie publiczne, w tym przypadku upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tym większą część dotacji powinno otrzymywać.

Podkreślamy przy tym, że nie zamierzamy naszego budżetu opierać tylko na środkach publicznych. Naszą działalność w dużej mierze finansujemy z opłat sponsorskich, darowizn
i składek członkowskich. Duże oszczędności generuje też praca społeczna wykonywana przez członków naszego stowarzyszenia.

            Poza tym wnioskujemy, aby pozostała część obiecanej dotacji została przeznaczona na inne dyscypliny sportu seniorskiego w naszym mieście. Dotychczasowa polityka i brak wsparcia dla sportu wyczynowego doprowadziła do rozwiązania lub zaprzestania szkolenia przez dużą część seniorskich klubów sportowych. Okazuje się, że dzieci, w które inwestuje się ogromne środki, kończąc wiek juniora nie mogą w swoim mieście kontynuować kariery sportowej.

Obecnie stoimy przed szansą obudowy sportu seniorskiego w Szczecinku. My jesteśmy gotowi podzielić się obiecaną kwotą dotacji z innymi dyscyplinami sportowymi. Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie rozważona i przedyskutowana na posiedzeniu Rady Miejskiej. Należy przy tym pamiętać, że im dłużej będzie kontynuowana polityka nie wspierania sportu seniorskiego tym trudniej będzie go w przyszłości odbudować. 

Poza tym sprzeciwiamy się narzucaniu niezależnym organizacjom pozarządowym „jedynej słusznej” drogi rozwoju szczecineckiej piłki nożnej, czyli likwidacji działających dotychczas klubów piłkarskich i utworzeniu nowego stowarzyszenia finansowo całkowicie zależnego od miejskiej dotacji. Obawiamy się, że doprowadzi to do sytuacji, w której to nowe stowarzyszenie będzie zupełnie zależne od władz miasta i nie będzie mogło samodzielnie podejmować decyzji. Naszym zdaniem na dłuższą metę taki projekt się nie sprawdzi. Przykładem na to jest chociażby UKS Akademia Piłkarska.

Nie akceptujemy też sytuacji, która miała miejsce na posiedzeniu Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki RM Szczecinka, w której uczestniczyliśmy, czyli wykorzystywaniem mienia komunalnego (publicznego) do szantażu organizacji pozarządowych. Burmistrz stwierdził wtedy, że klubom piłkarskim, które się nie zlikwidują zostaną podwyższone ceny za wynajem obiektów sportowych, choć już teraz są tak wysokie, że nie jesteśmy w stanie ich spłacać. Przypominamy tylko, że szkoląc i organizując treningi dla piłkarzy z naszego miasta i powiatu realizujemy zadanie publiczne. Władze miasta powinny nam w tym pomagać, zgodnie bowiem z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie „tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego”.

Chcemy również zwrócić uwagę na fakt, że Burmistrz obiecując dotację w wysokości 200.000 zł w drugiej połowie 2014 r. nie wspomina nic o finansowaniu seniorskiej piłki nożnej w kolejnych latach. Nie przyjęto też żadnego programu ani długoterminowego planu rozwoju tej dyscypliny. Naszym zdaniem samo zwiększenie finansowania nie poprawi jakości piłki nożnej w naszym mieście.

Zastanawiamy się także dlaczego tylko klubom piłkarskim narzucony został warunek zlikwidowania się i stworzenia jednej drużyny. W końcu inne dyscypliny sportowe też są reprezentowane przez kilka klubów sportowych (np. wakeboard, lekka atletyka, sporty walki, siatkówka). My nie widzimy w tym nic złego, ponieważ na terenie jednego miasta jak najbardziej mogą działać różne stowarzyszenia o zbliżonych celach statutowych.

Równocześnie podkreślamy, że jesteśmy gotowi dyskutować nad propozycją Burmistrza dotyczącą likwidacji dotychczas działających szczecineckich klubów piłkarskich
i przekonywać do naszego pomysłu na rozwój piłki nożnej. Dlatego, zgodnie z prośbą Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki RM Szczecinka,Walne Zebranie Członków KS Wielim delegowało do prac w zespole roboczym, który będzie obradował na ten temat, następujące osoby:

  • Adam Michałowski – prezes KS Wielim Szczecinek;
  • Bogusław Łosek – wiceprezes;
  • Maciej Klim – sekretarz;
  • Paweł Jakimiec – członek zarządu;
  • Dawid Socha – członek zarządu.

Apelujemy również do szanownych Radnych Miasta Szczecinka o zorganizowanie debaty dotyczącej odbudowania i rozwoju seniorskiego sportu w naszym mieście. Mamy nadzieje, że do takiej konferencji dojdzie i dzięki temu wspólnie ze szczecineckimi trenerami, działaczami i sportowcami uda się Państwu wytyczyć kierunki i zbudować strategię rozwoju sportu w Szczecinku. Uważamy bowiem, że rozwiązanie zaproponowane przez Burmistrza na dłuższą metę nie przyczyni się do wzrostu jakości i poziomu piłki nożnej, a co za tym idzie szczecineckiego sportu. Dlatego prosimy szanowne Panie i Panowie Radni o rozważenie przedstawionej przez nas propozycji.

Ze sportowym pozdrowieniem, Członkowie Klubu Sportowego Wielim Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: