ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZIMĘ!

  • Eliza Świtling
  • 2014-01-24 14:48:46
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZIMĘ!
  • Foto: Irek Markanicz

Woda to żywioł, również zimą. Korzystaj tylko ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Unikaj nieznanych, zamarzniętych akwenów wodnych. Poniżej kilka zasad jakich należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Przed wstąpieniem na lód:

1. Pamiętaj o sprawdzeniu jego grubości.

2. Jeżeli nie jesteś pewien czy jest bezpiecznie nie ryzykuj, nie wchodź na lód. 

3. Pamiętaj o zmieniających się warunkach atmosferycznych (odwilż, opady, zmienna temperatura) powodujących osłabienie struktury lodu.

 

Na lodzie:

1. Unikaj miejscowego przeciążenia.

2. Nie trzymaj rąk w kieszeniach / ogranicza to twoją swobodę, uniemożliwiając reakcję  w chwili załamania się lodu.

3. Po usłyszeniu trzeszczenia lodu natychmiast zawróć.

 

Gdy zauważymy osobę pod którą załamał się lód w pierwszej kolejności:

1. Sprawdzamy swoje bezpieczeństwo.

2. Wzywamy pomoc

3. Próbujemy podać szalik, linę, sanki itp. (jeżeli jest bezpiecznie) osobie poszkodowanej, pamiętając, aby nie zbliżać się zbytnio do tej osoby.

4. Po wydobyciu osoby poszkodowanej z wody przykryj ją jeżeli to możliwe czymś ciepłym.

5. Czekaj na wezwaną pomoc. 

 

Jeżdżąc na łyżwach korzystaj tylko z zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk. nie wolno urządzać ślizgawek i lodowisk na jeziorach, rzekach, stawach oraz innych zbiornikach wodnych. Do zjeżdżania na sankach, nartach lub urządzenia ślizgawki wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego.

Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść rzek, nurty rzek, ujścia kanałów, ujścia ścieków, ujęcia wody, mosty, śluzy, wszelkie pomosty, miejsca na lodzie z występującymi rysami i pęknięciami.

Pamiętaj! Cienki i kruchy lód może się załamać pod ciężarem człowieka – to jest główna przyczyna wielu wypadków i utonięć w okresie zimowym.

Niedopuszczalne są zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz pływających krach.

W zimie bądź szczególnie ostrożny - spadające sople lodu, zaśnieżone i oblodzone chodniki mogą stać się przyczyną wypadku.

 INFO: WOPR                                    

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: