MultiSport - są pieniądze na sport dla dzieci

  • Eliza Świtling
  • 2014-01-24 09:08:35
MultiSport - są pieniądze na sport dla dzieci

Ta informacja powinna zainteresować działające na terenie Szczecinka stowarzyszenia kultury fizycznej. Projekt MulitiSport - bo tak nazywa się oficjalnie inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystki - adresowana jest bowiem do wszystkich organizacji pozarządowych, które wspierają rozwój fizyczny dzieci poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Wbrew pozorom sytuacja w tej dziedzinie jest alarmująca. Naukowcy już od kilkunastu lat z niepokojem obserwują pogarszający się poziom sprawności ruchowej oraz wydolności młodego pokolenia. Tendencja posiada stały charakter i z roku na rok się pogłębia, dlatego też konieczne są energiczne działania przeciwdziałające. Projekt „MultiSport” jest jedną z takich prób. Skierowany jest do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych - i ma na celu  popularyzację aktywności ruchowej i zwiększenie uczestnictwa  dzieci w różnorakich zajęciach sportowych. W oficjalnych dokumentach Ministerstwa Sportu i Turystyki  czytamy:"Główne  cele i oczekiwane efekty realizacji projektu - upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych; poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży; zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami; stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży; wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców; profilaktyka i korygowanie wad postawy; zapobieganie zjawiskom patologii społecznych; optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej; wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej; identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

Zainteresowane aplikowaniem o środki ministerialne kluby sportowe prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zasadami konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, które zamieszczamy tutaj.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: