Natura 2000 Jeziora Lubie i Doliny rzeki Drawy

  • Eliza Świtling
  • 2014-01-23 09:54:36
Natura 2000 Jeziora Lubie i Doliny rzeki Drawy

W dniu 21 stycznia 2014r. z inicjatywy Burmistrza Drawska Pomorskiego odbyło się spotkanie z zainteresowanymi podmiotami, dotyczące konsultacji w sprawie projektu zadań ochrony dla obszarów Natura 2000 Jeziora Lubie i Doliny rzeki Drawy PLH 320023. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń zajmujących się organizacją aktywnej turystyki na terenie Pojezierza Drawskiego i organizacją spływów kajakowych, przedstawiciele środowisk wędkarskich, przedstawiciel Nadleśnictwa Drawsko, Starostwa Powiatowego, a także reprezentanci wojska. Ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w spotkaniu wziął udział Radosław Grzegorczyk, Naczelnik Wydziału Terenowego w Złocieńcu.

Spotkanie miało formę dyskusji. Zarówno R. Grzegorczyk jak i Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak odpowiadali na pytania uczestników spotkania, a sami uczestnicy podejmowali również dyskusję między sobą, wymieniając  własne poglądy na omawiane tematy. Główne tematy, jakie budziły wątpliwość uczestników spotkania to ograniczenie organizacji imprez turystycznych po ewentualnym wprowadzeniu do porządku prawnego omawianego dokumentu, ograniczenie urbanizacji na terenach przyległych do akwenów wodnych oraz ograniczenie osób wędkujących na danej linii brzegowej do maksymalnie 5 osób na jednym kilometrze.

Według oceny Naczelnika Grzegorczyka, na tym etapie konsultacji ważne są wszelkie uwagi płynące od zainteresowanych podmiotów. Zarówno gmina Drawsko Pomorskie jak i część z uczestniczących w spotkaniu podmiotów złożyła już swoje uwagi na piśmie. Zgłoszone postulaty zostaną wzięte pod uwagę w czasie dalszych prac nad dokumentem.

Omawiany dokument w ostatecznej formie nie ograniczy możliwości organizacji imprez turystycznych czy też wędkowania w takiej formie, jak ma to miejsce aktualnie. Wprowadzony dokument nie wpłynie również na budownictwo na terenach nadbrzeżnych w miejscach, gdzie już obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – to główne informacje, jakie zostały sformułowane w trakcie dzisiejszego spotkania.

Takie same informacje zaprezentował również na spotkaniu Burmistrz Drawska Pomorskiego, który w ostatnim czasie kilkakrotnie spotkał się z Panem Grzegorzem Kubiakiem – Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. W czasie spotkań prowadzone były konsultacje w zakresie zaproponowanego przez RDOŚ dokumentu. Burmistrz zarówno na spotkaniach w RDOŚ w Szczecinie jak i w formie pisemnej przekazywał obawy gminy Drawsko Pomorskie dotyczące ograniczenia możliwości rozwoju gminy po wprowadzeniu kontrowersyjnego dokumentu.

RDOŚ prowadzi konsultacje dokumentu do 24 lutego 2014r. 

INFO: Adam Cygan Kierownik Referatu Promocji Drawsko Pomorskie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: