Przekaż 1% swojego podatku na OPP

  • Eliza Świtling
  • 2014-01-22 14:55:43
Przekaż 1% swojego podatku na OPP

Wzorem lat ubiegłych zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wsparcia organizacji pożytku publicznego, które działają w Szczecinku. Każdy z nas, rozliczając się z fiskusem za rok 2013, może przekazać 1% należnego podatku dla wybranej organizacji.

 Przekazanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego wbrew pozorom nie jest wcale takie skomplikowane. Zacznijmy od tego, kto w ogóle może taką formą pomocy wesprzeć działające w naszym mieście organizacje pozarządowe.  Mogą to zrobić:

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

-podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,

- podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi, Jednoprocentowy podatek mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.

Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę. Jak to zrobić?

1. należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

PIT-28 - w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M - rubryki 129-131

PIT-36 - w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O - rubryki 305-307

PIT-36L - w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N - rubryki 105-107

PIT-37 - w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H - rubryki 124-126

PIT-38 - w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 58-60

PIT-39 - w zeznaniu podatkowym PIT-39 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 51-53

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego zdaniem mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38, poz. 54 – 56 – PIT-39); informacje te automatycznie zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu zgodnie z art. 45c ust. 5 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38, poz. 56– PIT-39).

Dodatkowe informacje: - podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego;

- wpłaty 1% będą wpływać na konta organizacji w lipcu lub sierpniu, pomniejszone o koszty przelewu bankowego;

- 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

Poniżej przedstawiamy aktualną listę organizacji pożytku publicznego, działających na terenie Szczecinka:

SZCZECINECKA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH, 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek, numer KRS 0000182916 ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH Polish Roma Union Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, numer KRS: 0000025929,

STOWARZYSZENIE AMAZONEK W SZCZECINEK, 9 Maja 12, 78-400 Szczecinek, amazonki.szczecinek@op.pl, numer KRS 0000129608,

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE - SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 47, ul. Słowiańska 2, 78-400 Szczecinek, stoslo@poczta.onet.pl, numer KRS 0000032859,

STOWARZYSZENIE "ONKOLOGIA SZCZECINECKA",  Koszalińska 68d m. 9, 78-400 Szczecinek, onkologia_szczecinecka@wp.pl, numer KRS 0000223023, konto PEKAO S.A. 61 1240 3679 1111 0000 4354 8734,

FUNDUSZ "TRATWA" SZCZECINEK", Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, numer KRS: 0000114575,

STOWARZYSZENIE "ATUT" Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, numer KRS: 0000183327,

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "Terra" , Szczecinek, woj. zachodniopomorskie,  numer KRS: 0000337137.

Fundacja "PEWNA POMOC", Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, numer KRS: 0000191829,

HOSPICJUM DOMOWE im. Św. Franciszka z Asyżu, Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, numer KRS: 0000270209

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: