Przebudują drogę w Starowicach

  • Eliza Świtling
  • 2014-01-15 09:19:29
Przebudują drogę w Starowicach

Droga powiatowa w miejscowości Starowice zostanie przebudowana ze wsparciem środków Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013. Umowę dotyczącą tego projektu, 13 stycznia 2014 r., podpisali w Szczecinie: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Lis i Członek zarządu Powiatu Ryszard Jasionas.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie drogi powiatowa 1288Z o długości 1,32 km w Starowicach. Koszt całkowity operacji to 537 109,46 zł z czego dofinansowanie wyniosło 100 000,00 zł.

Miejscowość Starowice to wieś letniskowa położona w powiecie szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo. Przebiegająca przez miejscowość droga powiatowa nr 1288Z posiada jezdnię w części o nawierzchni brukowej z licznymi ubytkami oraz w części gruntowej zdegradowaną nawierzchnię żużlową. Wykonanie powyższego zadania ma na celu rewitalizację miejscowości i umożliwienie dojazdu do turystycznych walorów miejscowości Starowice. Przebudowa wpłynie również na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę jakości krajobrazu i estetyki obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku.

Przebudowany odcinek drogi posiadał będzie jezdnie o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 4m na odcinku długości 1,32 km wraz z utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m.

Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2014.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: