Zwiększona subwencja oświatowa dla szczecineckich szkół

  • Eliza Świtling
  • 2014-01-07 09:49:40
Zwiększona subwencja oświatowa dla szczecineckich szkół

Miasto Szczecinek znalazło się na liście samorządów, które otrzymały dodatkowe środki na oświatę. Z ostatniej transzy podziału 0,4 procent ministerialnej rezerwy do szczecineckiej MJOO trafi część subwencji oświatowej.

W sumie  rozdysponowano w  92,5 mln zł. Przeszło 79 mln zł trafiło do 900 samorządów z tytułu dofinansowania odpraw dla nauczycieli,  przechodzących na emeryturę lub zwalnianych w związku z likwidacją lub reorganizacją szkół. Aż 1 mln 114 tys. złotych otrzymała na ten cel Częstochowa. W czołówce są miasta wojewódzkie, ale także niewielka gmina Kadzidło (423 tys. zł). Ponad 10 mln zł przyznano jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych. Najwięcej otrzymał powiat jędrzejowski 702 tys. zł, a wśród gmin Trzemeszno - 545 tys. zł. Trzydziestu dwóm samorządom udzielono wsparcia na likwidację szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych, które dotknęły szkoły. Łącznie było to w tej transzy 2,3 mln zł. Pojedynczym gminom i powiatom przyznano też  dodatkowe pieniądze na remonty bieżące, wyposażenie klas i tzw. „inne zadania o jednorazowym charakterze". Szczecinek otrzymał 51 622 złotych, które przeznaczone zostaną na odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę. 

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: