Program "Aktywny samorząd" 2013

  • Eliza Świtling
  • 2013-12-31 10:46:16
Program "Aktywny samorząd" 2013

Powiat Szczecinecki na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dwóch lat poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku realizuje pilotażowy programu pn. „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON. Działania przewidziane w programie adresowane są do fizycznych osób niepełnosprawnych. Dotyczą wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji osób niepełnosprawnych.

W roku 2013 w programie przewidziane są następujące formy wsparcia:

MODUŁ I: dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz w utrzymaniu jego sprawności technicznej, pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu;

MODUŁ II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, jak: dofinansowanie kosztów opłaty m.in. czesnego, zakwaterowania, dojazdu, dostępu do Internetu, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę. 

Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku pod nr tel. 94 71 37 101 oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: