Wojewoda nie wygasi mandatu burmistrzowi Szczecinka

  • Eliza Świtling
  • 2013-12-23 12:02:05
Wojewoda nie wygasi mandatu burmistrzowi Szczecinka
  • Foto: TV Gawex

Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie–Douglas wykonując operacje, udzielając porad medycznych czy zabezpieczając dyżury w Spółce „Szpital w Szczecinku”, nie narusza ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W związku z tym nie ma podstaw do wydania zarządzenia zastępczego i wygaszenia mu mandatu - uznał wojewoda zachodniopomorski.

W sierpniu br. ewentualnym naruszeniem przez burmistrza zapisów ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej zajmowała się Rada Miasta Szczecinka. Radni większością 14 do 6 odmówili przyjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza. Wojewoda, do którego dotarły skargi w tej sprawie, jako organ nadzoru nie dopatrzył się naruszenia prawa przez radę.

W odpowiedziach na skargi wojewoda zaznaczył również, że „w rozpatrywanej sprawie szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że ocena omawianego zakazu wywołuje poważne zastrzeżenia zarówno komentatorów, jak i sądów z uwagi na nieostre kryteria przesądzające o uznaniu zachowania funkcjonariusza samorządowego wykonującego zajęcia w spółce za stronnicze czy interesowne. Sytuacja taka stwarza bowiem podstawy do nadużyć zarówno dla potencjalnych przeciwników funkcjonariusza samorządowego, dla których każde podejmowane przez niego działanie może nosić znamiona stronniczości i interesowności, jak i ewentualnych zwolenników”.

Stanowisko wojewody w tej sprawie podzielił minister administracji i cyfryzacji.

INFO: Piotr Pieleszek Centrum prasowe wojewody

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: