593 tysiące złotych dla szczecineckich stowarzyszeń. Konkurs rozstrzgnięty!

  • Eliza Świtling
  • 2013-12-20 13:45:24
593 tysiące złotych dla szczecineckich stowarzyszeń. Konkurs rozstrzgnięty!
  • Foto: UM Szczecinek

Burmistrz Miasta zatwierdził wyniki otwartych konkursów ofert z dnia 27 listopada na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2014-2016.

W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 600 tysięcy złotych. Dofinansowanie, jakie przyznano, wyniosło 593.390 złotych i zostało przyznane wszystkim aplikującym o dotację podmiotom.

Poniżej podajemy kompletną listę stowarzyszeń oraz wysokość przyznanego przez Urząd Miasta dofinansowania.

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

- Fundusz Tratwa Szczecinek - Świetlica Środowiskowa „Tratwa” – 84.000 zł

- Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom – Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”– 83.000 zł

- Caritas Parafii pw. NNMP - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Magdalenka” – 77.000 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD – 70.000 zł

- Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Szczecinku - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza – 81.000 zł

2. Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób doznających przemocy

- Fundusz Tratwa Szczecinek - Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób doznających przemocy – 40.000 zł

3Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” - Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego – 65.000 zł

4Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin

- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Punkt Konsultacyjny w Szczecinku – 39.920 zł

5Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowany w oparciu o ideę liderów młodzieżowych

- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Naszym zdaniem – 39.960 zł

6. Pozaszkolne programy profilaktyki narkomanii promujący zachowania alternatywne wobec zachowań ryzykownych

- Polskie Towarzystwo zapobiegania Narkomanii na kwotę – Akademia Sztuki alternatywą wobec zachowań ryzykownych – 63.510 zł

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: